top of page

โปรแกรม  CRS-43

เขื่อนเชี่ยวหลาน - ระนอง – สิมิลัน 4 วัน 3 คืน

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ     สิมิลัน /   ดำน้ำชมปะการัง

ระนอง :  อาบน้ำแร่ - พระราชวังรัตนรังสรรค์ บ้านเจ้าเมืองระนอง - หลวงพ่อดีบุก  ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบ้านหงาว

001ชุมพร32.png

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - ระนอง - สิมิลัน

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.

 • เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                       สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 • กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสายหมอกยามเช้า  ชมนก  และถ่ายรูปบรรยากาศ กุ้ยหลินเมืองไทย

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.00 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

 • วัดถ้ำสิงขร                      

 • ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี” จากไกด์ (ต้นรักทัวร์)

 • ชมปะติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

12.00 น.

 • เดินทางกลับและ แวะรับประทานอาหารเที่ยง( มื้อที่4 ) 

 • ก่อนมุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี

15.30 น.

 • Check-in เข้าที่พัก อ.คุระบุรี พักผ่อนดื่มด่ำกับ ธรรมมชาติภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5) บรรยากาศร้านอาหารในรีสอร์ท

วันที่สาม

06.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6) ที่โรงแรมที่พักบรรยากาศยามเช้าท่ามกลาง ธรรมชาติที่อบอุ่น

08.30 น.

 • รถรับออกเดินทางไปยังท่าเรือ

 • ออกเดินทางจากท่าเรือสู่หมู่เกาะสิมิลันโดยเรือ Speed Boat

11.00 น.

 • ถึงหมู่เกาะสิมิลันสัมผัสกลิ่นไอทะเลใสคล้ายน้ำมรกต

 • ดำน้ำจุดที่ 1 ดูปลาหลากสีสันและ ปะการังหลากหลาย อาจจะพบฉลามเสือดาวด้วย

12.00 น.

 • นำท่านขึ้นจากเกาะสัมผัสหาดทรายขาวละเอียด

 • ลิ้มรสความอร่อยกับอาหารกลางวัน (มื้อ 7) บนเกาะสิมิลันจากนั้นท่านสามารถเลือกเล่นน้ำหรือเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติชมปูไก่ และต้นไม้ที่หาชมได้ยาก นานาชนิด กับมัคคุเทศก์

14.00 น.

 • ไปดำน้ำจุดที่2 สัมผัสความงามของแนวปะการัง และฝูงปลาผีเสื้อปลานกแก้วนานาชนิด หรือหากโชคดีท่านอาจเจอปลาขนาดใหญ่   อาทิเช่น  กระเบนราหู ปลาวาฬบลูด้า

17.00 น.

 • เดินทางกลับถึงท่าเรือ/ ออกเดินทางด้วยรถสู่เมืองระนอง

 •  

17.30 น.

 • Check-in  เข้าที่เมืองระนองพักผ่อนตามอัธยาศัย/สัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิตคนเมืองระนอง / ชมทัศนียภาพตึกชิโนโปรตุกีส รถสองแถวไม้โบราณ สัญญลักษณ์เมืองระนอง

18.00 น.

 • สัมผัสบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวารินทร์ บ่อน้ำแร่ชื่อดัง เมืองระนอง/อาบน้ำแร่รักษาสุขภาพ

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 8)ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของเมืองระนอง/ ก่อนกลับเข้าที่พัก

วันที่สี่

06.00 น.

 • ตื่นเช้าไป สัมผัสน้ำแร่ร้อน ธรรมชาติอีกหนึ่งแหล่ง “บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง”

07.30 น.

 • กลับรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 9) ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก

09.00 น.

 • เยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ ฟังประวัติความเป็นมาของการสร้างเมืองระนอง

 • เยี่ยมบ้านต้นตระกูล ณ ระนองและฟังประวัติ 'ของตระกูล ณ ระนองผู้สร้างผู้บุกเบิกเมืองระนอง

12.00 น.

 • แวะรับประทานอาหารเที่ยงร้านอาหาร ( มื้อที่ 10 )**ลูกทัวร์จ่ายเอง**

 • นมัสการ หลวงพ่อดีบุก ชมพิพิธภัณวัดบ้านหงาว

15.00 น.

 • แวะช็อปปิ้งสินค้าของดีเมืองระนอง เช่นกะปิ กุ้งแห้ง                                    กาหยูก่อนเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ

สมุย43.png
ระนองสิมิลัน43.png
พะงัน43.png
พะงัน43.png
สิมิลัน.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page