โปรแกรม  CRS-43

เขื่อนเชี่ยวหลาน - ระนอง – สิมิลัน 4 วัน 3 คืน

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ     สิมิลัน /   ดำน้ำชมปะการัง

ระนอง :  อาบน้ำแร่ - พระราชวังรัตนรังสรรค์ บ้านเจ้าเมืองระนอง - หลวงพ่อดีบุก  ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบ้านหงาว

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - ระนอง - สิมิลัน

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.

 • เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                       สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 • กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสายหมอกยามเช้า  ชมนก  และถ่ายรูปบรรยากาศ กุ้ยหลินเมืองไทย

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.00 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

 • วัดถ้ำสิงขร                      

 • ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี” จากไกด์ (ต้นรักทัวร์)

 • ชมปะติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

12.00 น.

 • เดินทางกลับและ แวะรับประทานอาหารเที่ยง( มื้อที่4 ) 

 • ก่อนมุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี

15.30 น.

 • Check-in เข้าที่พัก อ.คุระบุรี พักผ่อนดื่มด่ำกับ ธรรมมชาติภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5) บรรยากาศร้านอาหารในรีสอร์ท

วันที่สาม

06.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6) ที่โรงแรมที่พักบรรยากาศยามเช้าท่ามกลาง ธรรมชาติที่อบอุ่น

08.30 น.

 • รถรับออกเดินทางไปยังท่าเรือ

 • ออกเดินทางจากท่าเรือสู่หมู่เกาะสิมิลันโดยเรือ Speed Boat

11.00 น.

 • ถึงหมู่เกาะสิมิลันสัมผัสกลิ่นไอทะเลใสคล้ายน้ำมรกต

 • ดำน้ำจุดที่ 1 ดูปลาหลากสีสันและ ปะการังหลากหลาย อาจจะพบฉลามเสือดาวด้วย

12.00 น.

 • นำท่านขึ้นจากเกาะสัมผัสหาดทรายขาวละเอียด

 • ลิ้มรสความอร่อยกับอาหารกลางวัน (มื้อ 7) บนเกาะสิมิลันจากนั้นท่านสามารถเลือกเล่นน้ำหรือเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติชมปูไก่ และต้นไม้ที่หาชมได้ยาก นานาชนิด กับมัคคุเทศก์

14.00 น.

 • ไปดำน้ำจุดที่2 สัมผัสความงามของแนวปะการัง และฝูงปลาผีเสื้อปลานกแก้วนานาชนิด หรือหากโชคดีท่านอาจเจอปลาขนาดใหญ่   อาทิเช่น  กระเบนราหู ปลาวาฬบลูด้า

17.00 น.

 • เดินทางกลับถึงท่าเรือ/ ออกเดินทางด้วยรถสู่เมืองระนอง

 •  

17.30 น.

 • Check-in  เข้าที่เมืองระนองพักผ่อนตามอัธยาศัย/สัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิตคนเมืองระนอง / ชมทัศนียภาพตึกชิโนโปรตุกีส รถสองแถวไม้โบราณ สัญญลักษณ์เมืองระนอง

18.00 น.

 • สัมผัสบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวารินทร์ บ่อน้ำแร่ชื่อดัง เมืองระนอง/อาบน้ำแร่รักษาสุขภาพ

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 8)ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของเมืองระนอง/ ก่อนกลับเข้าที่พัก

วันที่สี่

06.00 น.

 • ตื่นเช้าไป สัมผัสน้ำแร่ร้อน ธรรมชาติอีกหนึ่งแหล่ง “บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง”

07.30 น.

 • กลับรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 9) ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก

09.00 น.

 • เยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ ฟังประวัติความเป็นมาของการสร้างเมืองระนอง

 • เยี่ยมบ้านต้นตระกูล ณ ระนองและฟังประวัติ 'ของตระกูล ณ ระนองผู้สร้างผู้บุกเบิกเมืองระนอง

12.00 น.

 • แวะรับประทานอาหารเที่ยงร้านอาหาร ( มื้อที่ 10 )**ลูกทัวร์จ่ายเอง**

 • นมัสการ หลวงพ่อดีบุก ชมพิพิธภัณวัดบ้านหงาว

15.00 น.

 • แวะช็อปปิ้งสินค้าของดีเมืองระนอง เช่นกะปิ กุ้งแห้ง                                    กาหยูก่อนเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705