top of page
untitled (17 of 139).jpg

ChiewlarnLake

PANVAREE
THEGREENERY

ONEDAYTRIP 

Highlights

โปรแกรม One Day Trip
เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 

 

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ โปรแกรม One Day Trip

เช้า 09.00น.

  • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี   เดินทางไปท่าเรือ เขี่อนรัชชประภา

  • นำคณะนักท่องเที่ยวลงเรือ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน“กุ้ยหลินเมืองไทย” 

  • เล่นน้ำ/เรือคายัค/โซฟาลอยน้ำ

เที่ยง

บ่าย

เย็น 16.00น.

  • รับประทานอาหารเที่ยง  บนแพและพักผ่อนตามอัธยาศัย

  • นำคณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางกลับ พร้อมทั้งฟัง ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ก่อนการสร้าง เขื่อน / หมู่บ้านที่อยู่ใต้น้ำ /ชมผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาสก และเรื่องราวของสัตว์ป่า อาทิเช่น นกเงือก

  • ชมโบราณสถาน วัดถ้ำสิงขร /สำรวจหลักฐานความเป็นพระอารามหลวง        

  • ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี” จากไกด์(ต้นรักทัวร์)

  • ชมปะติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  • สัมผัสบ่อน้ำพุร้อนคีรีรัฐนิคมและ เล่นน้ำ ที่ป่าบ้านน้ำราด ลำธารธรรมชาติที่มีน้ำใส  อย่างมหัศจรรย์ (UnseenThailand)

  • นำคณะเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์ โดยสวัสดิภาพ

ราคา PACKAGE

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม

ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

Untitled-8.png
bottom of page