top of page
Untitled-2 (1).png

PANVAREE
THEGREENERY

2DAY1NIGHT

ChiewlarnLake

Highlights

 โปรแกรม CC-21  ไม่รวมรถรับส่ง 
เขื่อนเชี่ยวหลาน-แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 2วัน 1คืน

กิจกรรม : กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

วันแรก

 11.30 น.

     พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

     นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติผืนน้ำสีเขียวมรกต ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

 

12.30 น.

     Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่

     รับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

     พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น เล่นน้ำ พายเรือคายัคและอุปกรณ์ของทางแพ

 

17.00 น.

      กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ/ กิจกรรมเล่า 

      ประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่ 

      อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

      (Chiewlarn Stories Telling )

08.30 น.

       รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2)ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

      พักผ่อนตามอัธยาศัย                                         

วันสอง 

06.30 น.

      กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

       รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3)

09.30 น.

      Check-outออกจากที่พักเดินทางกลับชมความงดงามของธรรมชาติอีกครั้ง

10.30 น.

      ถึงท่าเรือ ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Notice.png

ราคาห้องพัก - แบบ Superior Rooms

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน/ราคาต่อท่าน (พักได้ 2 - 3 ท่านต่อห้อง)

2วัน1คืน-สุพรีเรีย.png

ราคาห้องพัก - แบบ Family Rooms

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน/ราคาวันธรรมดา จันทร์ - พฤหัส /ราคาต่อท่าน

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาวันหยุด ศุกร์ - อาทิตย์ / ราคาต่อท่าน

2วัน1คืน-แฟมิลี่--หยุด.png

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาวันหยุดยาว - นักขัตฤกษ์ / ราคาต่อท่าน

Untitled-8.png
bottom of page