top of page
3วัน2คืนเขื่อน.png

PANVAREE
THEGREENERY

3 DAY2 NIGHT

ChiewlarnLake

     
เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี  

 โปรแกรม CC-32 ไม่รวมรถรับส่ง 

3 วัน 2 คืน

Hilight

กิจกรรม : กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า เดินป่าล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง

วันแรก

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

 

12.30 น.

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

 

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

 

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)  เล่นน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.

 • กิจกรรมเดินป่า ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง                                     ( ช่วงวันปีใหม่และวันสงกรานต์ จะทำกิจกรรมนี้หลังทานมื้อเช้า )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

20.00 น.

 • พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น.

 • รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า อันอบอวลไปทั่วบริเวณ / รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ลูกค้าถึงท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Notice.png

ราคาห้องพัก - แบบ Superior Rooms

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาต่อท่าน (พักได้ 2 - 3 ท่านต่อห้อง)

ราคาห้องพัก - แบบ Family Rooms

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน วันธรรมดา จันทร์ - พฤหัสราคาต่อท่าน

2วัน1คืน-แฟมิลี่--ธรรมดา.png

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน วันหยุด ศุกร์ - อาทิตย์ราคาต่อท่าน

2วัน1คืน-แฟมิลี่--หยุด.png

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน วันหยุดยาว - นักขัตฤกษ์ราคาต่อท่าน

2วัน1คืน-แฟมิลี่--ขัตฤกษ์.png
Untitled-8.png
bottom of page