00122.png

โปรแกรม CC-32 ( ไม่รวมรถรับส่ง )
เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 3 วัน 2 คืน

Highlights

กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ   กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า เดินป่าล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง

untitled (17 of 139).jpg

PANVAREE
THE
GREENERY
3 DAY
2 NIGHT

Chiewlarn
Lake

Notice.png

โปรแกรม CC-32 ( ไม่รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 3 วัน 2 คืน

วันแรก

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

 

12.30 น.

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

 

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

 

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)  เล่นน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.

 • กิจกรรมเดินป่า ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง                                     ( ช่วงวันปีใหม่และวันสงกรานต์ จะทำกิจกรรมนี้หลังทานมื้อเช้า )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

20.00 น.

 • พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น.

 • รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า อันอบอวลไปทั่วบริเวณ / รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ลูกค้าถึงท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

5564565656565.jpg
00122.jpg
00123.jpg
00124.jpg

ราคาห้องพัก - แบบ Superior Rooms

ราคาห้องพัก - แบบ Family Rooms

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ราคาต่อท่าน

(พักได้ 2 - 3 ท่านต่อห้อง)

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ราคาวันธรรมดา จันทร์ - พฤหัส

ราคาต่อท่าน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ราคาวันหยุด ศุกร์ - อาทิตย์

ราคาต่อท่าน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ราคาวันหยุดยาว - นักขัตฤกษ์

ราคาต่อท่าน

Untitled-8.png