00124.png

โปรแกรม KC-32 ( รวมรถรับส่ง )
เขื่อนเชี่ยวหลาน - เขาสก 3 วัน 2 คืน

Highlights

กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า   สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ อุทยานธรรมเขานาในหลวง

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
เขาสก: ล่องเรือแคนูเขาสก / อาบน้ำช้าง

untitled-229.jpg

Chiew
larn
Lake

PANVAREE
THE
GREENERY
-
K้HOA
SOK

3 DAY
2 NIGHT


 

Notice.png

ราคา PACKAGE

เขาสก.jpg

โปรแกรม KC-32 ( รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - เขาสก  3 วัน 2 คืน

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

 

12.30 น.

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

 

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

 

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​             ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                  

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​   พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​          

           

11.00 น.

 • แวะชมอุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็นสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด

     สุราษฏร์ธานี ต้องเดิน  ขึ้นบันได จะพบกับวิวที่สวย มีเจดีย์อยู่ 5

     แห่งบนยอดเขาแต่ละลูก

12.30 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) เส้นทางผ่านก่อนถึงอุทยานแห่งชาติเขาสก

14.00 น.

 • สนุกกับกิจกรรมอาบน้ำช้าง ป้อนอาหารให้ช้าง หรือเลือก กิจกรรมล่องแพ แลธรรมชาติล่องเรือแคนู / แพไม้ไผ่  สัมผัสบรรยากาศคลองสกและ จิบกาแฟในกระบอกไม้ไผ่

16.00 น.

 • Check in  เข้าที่พัก รีสอร์ทในเขาสก พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.

 • แวะจุดชมวิว ของอุทยานเขาสก เพื่อถ่ายรูป ชมธรรมชาติ

18.00 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5) ท่ามกลางกับบรรยากาศธรรมชาติที่ โอบล้อมด้วยผืนป่าของเขาสก

วันที่สาม

07.00 น.

 • รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า และธรรมชาติของเขาสกรับประทาน   อาหารเช้า (มื้อ 6)

10.00 น.

 • Check out  เดินทางกลับ 

11.00 น.

 • “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” พบกับต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก น้ำใสมาก ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ สามารถเช่าเรือ ล่องเรือตามลำธาร หรือลงเล่นน้ำ ได้เลย

13.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อ7) เส้นทางผ่าน แถวสนามบิน

14.00 น.

 • ซื้อของฝากและของที่ระลึก

16.00 น.

 • ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

16.30 น.

 • ส่งลูกค้าสถานีรถไฟ หรือ ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Untitled-8.png