top of page

โปรแกรม  CKB-43

เขื่อนเชี่ยวหลาน - เขาสก - กระบี่ 4 วัน 3 คืน

Highlights กิจกรรม :กุ้ยหลินเมืองไทย   กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ-กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน - ชมสัตว์ยามเช้า สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ

เขาสก: ล่องเรือแคนูเขาสก - โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร

กระบี่ : ทัวร์4เกาะ-ดำน้ำชมปะการัง-ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ) หาดไร่เลย์

001ชุมพร32.png

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - เขาสก - กระบี่

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.

 • เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                       สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 • กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสายหมอกยามเช้า  ชมนก  และถ่ายรูปบรรยากาศ กุ้ยหลินเมืองไทย

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.00 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

 • วัดถ้ำสิงขร                      

 • ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี” จากไกด์ (ต้นรักทัวร์)

 • ชมปะติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

11.00 น.

 •  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) เส้นทางผ่านก่อนถึงอุทยานแห่งชาติเขาสก

12.00 น.

 • สนุกกับกิจกรรมสวมมงลงแพ แลธรรมชาติ ล่องเรือแคนูหรือแพไม้ไผ่                สัมผัสบรรยากาศ   คลองสกและจิบกาแฟในกระบอกไม้ไผ่

14.00 น.

 •  Check in  เข้าที่พักรีสอร์ทในเขาสก

18.00 น.

 •  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5) ท่ามกลางกับบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยผืนป่าของเขาสก

วันที่สาม

07.00 น.

 • รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า และธรรมชาติของเขาสก

 • รับประทาน อาหารเช้า (มื้อ 6)  

09.00 น.

 • ศึกษาข้อมูลทางธรรมชาติ และเรื่องราวของสัตว์ป่า ที่ทำการอุทยานเขาสก

10.30 น.

 • Check out ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางต่อไปยัง จ.จังหวัดกระบี่

12.00 น.

 • แวะรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อ 7)ตามเส้นทางระหว่างเดินทางไป หาดอ่าวนาง กระบี่

14.30 น.

 • เดินทางถึง หาดอ่าวนาง กระบี่ Check in เข้าที่พัก รีสอร์ท หาดอ่าวนาง กระบี่ พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ บนชายหาดอ่าวนางหรือช็อปปิ๊งตามในร้านต่างๆของหาดอ่าวนาง

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 8) บรรยากาศร้านอาหารของหาดอ่าวนาง กระบี่

วันที่สี่

07.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า(มื้อ 9) Good Morning บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.

 • ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก เริ่มต้นวันสบายSpeed Boat จะนำท่านไปที่ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะ หม้อ) หนึ่งใน Unseen เพื่อชมความ มหัศจรรย์ของสันทรายที่เชื่อมต่อกันและสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม พร้อม ดำน้ำชมปะการังที่เกาะปอดะ

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10 )อาหารกล่อง + ผลไม้ + น้ำดื่ม+ขนมเค้ก ณ เกาะปอดะ

13.00 น.

 • ดำน้ำชมปะการังต่อที่เกาะสี่ ต่อจากนั้น  เดินทางสู่หาดไร่เลย์ แหล่งปีนหน้าผา ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก และ  ประทับใจกับความงดงามของถ้ำพระนาง เก็บความรู้สึกดีดี ก่อนเดินทางกลับ

15.00 น.

 • เดินทางออกจากตัวเมืองกระบี่

19.00 น.

 • ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานีโดยสวัสดิภาพ

สมุย43.png
เขาสกกระบี่43.png
พะงัน43.png
พะงัน43.png
เขาสกกระบี่.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page