top of page
กระบี่32.png

โปรแกรม  CKB-32 

เขื่อนเชี่ยวหลาน - กระบี่  3 วัน 2 คืน

กุ้ยหลินเมืองไทย :  กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ

ภูเขา3เกลอ-กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน-ชมสัตว์ยามเช้า สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ

กระบี่ : ทัวร์4เกาะ-ดำน้ำชมปะการัง-ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ) หาดไร่เลย์

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - กระบี่

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต                    และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                      

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

12.00 น.

 • แวะรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อ 4)  ตามเส้นทางระหว่างเดินทางไปหาดอ่าวนาง กระบี่

14.30 น.

 • เดินทางถึง หาดอ่าวนาง กระบี่ Check in เข้าที่พัก รีสอร์ท  หาดอ่าวนาง กระบี่      พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ บนชายหาดอ่าวนางหรือช็อปปิ้งตาม ในร้านต่างๆ ของหาดอ่าวนาง กระบี่

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5)  บรรยากาศร้านอาหารของหาดอ่าวนางกระบี่

วันที่สาม

07.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า( มื้อ 6 ) Good Morning บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.

 • ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก เริ่มต้นวันสบาย Speed Boat จะนำท่านไปที่ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะ หม้อ) หนึ่งใน Unseen เพื่อชมความ มหัศจรรย์ของสันทรายที่เชื่อมต่อกันและสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม พร้อมดำน้ำชมปะการังที่เกาะปอดะ

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7 อาหารกล่อง +ผลไม้+ น้ำดื่ม+ขนมเค้ก) ณ เกาะปอดะ

13.00 น.

 • ดำน้ำชมปะการังต่อที่เกาะสี่ ต่อจากนั้น เดินทางสู่หาดไร่เลย์ แหล่งปีน หน้าผา  ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก และ  ประทับใจกับ ความงดงามของถ้ำพระนาง                เก็บความรู้สึกดีดี ก่อนเดินทางกลับ

14.30 น.

 • ถึงท่าเรือ ล้างตัว พร้อมออกเดินทางกลับ

17.00 น.

 • ส่งสนามบินสุราษฎร์ธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กระบี่.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page