โปรแกรม  CKT-32 

เขื่อนเชี่ยวหลาน - คุระบุรี(พังงา) - สิมิลัน  3 วัน 2 คืน

Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ  กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน /ชมสัตว์ยามเช้าและทะเลหมอกยามเช้า / ล่องแพคลองศก ทัวร์ดำน้ำตื้นหมู่เกาะสิมิลัน

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - คุระบุรี(พังงา) - สิมิลัน

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                      

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.00 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

12.00 น.

 • แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ก่อนมุ่งหน้าสู่ที่พัก (เขาหลัก)

13.30 น.

 • สนุกกับกิจกรรมกิจกรรมล่อง แพไม้ไผ่ สัมผัสธรรมชาติคลองสก

14.30 น.

 • Check-in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ5) ณ ร้านอาหารในเหมือง

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

06.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)  ที่โรงแรม

07.30 น.

 • รถจะมารับออกเดินทางไปยังท่าเรือ

08.00 น.

 • ถึงท่าเรือ “ว้าว” อันดามัน เช็คอินและรับประทานอาหารว่าง แบบบุพเฟต์ ชา กาแฟ และ    อุปกรณ์ดำน้ำ

08.40 น.

 • มัคคุเทศก์อธิบายรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน

10.10 น.

 • เดินทางถึงเกาะเมี่ยง (เกาะ4) ดื่มด่ำและชมทัศนียกาพ บนชายหาดที่ขาวและละเอียดและให้ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.50 น.

 • เดินทางออกจากเกาะเมี่ยงมุ่งหน้าสู่เกาะปายู (เกาะ7) สนุกกับการดำน้ำ ดูปลา ชมปะการังใต้ ท้องทะเล และฝูงปลานานาชนิด

11.30 น.

 • เดินทางถึงเกาะบางู (เกาะ9) เพื่อดำน้ำดูปลาสวยงามนานาชนิดเป็นจุดที่ 2 และชมทัศนียภาพ อันงดงามของเกาะ

12.00 น.

 • นำลูกค้าทุกท่านเข้าสู่เกาะสิมิลัน (เกาะ8) เพลิดเพลินกับอาหารกลางวันแบบบุพเฟ่ต์

13.30 น.

 • นำลูกค้าทุกท่านไปจุดชมวิวและตื่นตาตื่นใจไปกับสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน “หินเรือใบ” ที่ตั้งเด่นอยู่ ณ จุดชมวิว โดยเดินขึ้นไปชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา

17.00 น.

 • เดินทางถึงท่าเรือ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมออกเดินทางกลับสนามบินสุราษฎร์ธานี

20.00 น.

 • ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสวัสดิภาพ  **จองไฟล์บินหลัง 21.00 น. เป็นต้นไป**

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705