top of page
สิมิลัน32.png

โปรแกรม  CKT-32 

เขื่อนเชี่ยวหลาน - คุระบุรี(พังงา) - สิมิลัน  3 วัน 2 คืน

Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ  กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน /ชมสัตว์ยามเช้าและทะเลหมอกยามเช้า / ล่องแพคลองศก ทัวร์ดำน้ำตื้นหมู่เกาะสิมิลัน

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - คุระบุรี(พังงา) - สิมิลัน

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                      

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.00 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

12.00 น.

 • แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ก่อนมุ่งหน้าสู่ที่พัก (เขาหลัก)

13.30 น.

 • สนุกกับกิจกรรมกิจกรรมล่อง แพไม้ไผ่ สัมผัสธรรมชาติคลองสก

14.30 น.

 • Check-in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ5) ณ ร้านอาหารในเหมือง

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

06.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)  ที่โรงแรม

07.30 น.

 • รถจะมารับออกเดินทางไปยังท่าเรือ

08.00 น.

 • ถึงท่าเรือ “ว้าว” อันดามัน เช็คอินและรับประทานอาหารว่าง แบบบุพเฟต์ ชา กาแฟ และ    อุปกรณ์ดำน้ำ

08.40 น.

 • มัคคุเทศก์อธิบายรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน

10.10 น.

 • เดินทางถึงเกาะเมี่ยง (เกาะ4) ดื่มด่ำและชมทัศนียกาพ บนชายหาดที่ขาวและละเอียดและให้ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.50 น.

 • เดินทางออกจากเกาะเมี่ยงมุ่งหน้าสู่เกาะปายู (เกาะ7) สนุกกับการดำน้ำ ดูปลา ชมปะการังใต้ ท้องทะเล และฝูงปลานานาชนิด

11.30 น.

 • เดินทางถึงเกาะบางู (เกาะ9) เพื่อดำน้ำดูปลาสวยงามนานาชนิดเป็นจุดที่ 2 และชมทัศนียภาพ อันงดงามของเกาะ

12.00 น.

 • นำลูกค้าทุกท่านเข้าสู่เกาะสิมิลัน (เกาะ8) เพลิดเพลินกับอาหารกลางวันแบบบุพเฟ่ต์

13.30 น.

 • นำลูกค้าทุกท่านไปจุดชมวิวและตื่นตาตื่นใจไปกับสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน “หินเรือใบ” ที่ตั้งเด่นอยู่ ณ จุดชมวิว โดยเดินขึ้นไปชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา

17.00 น.

 • เดินทางถึงท่าเรือ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมออกเดินทางกลับสนามบินสุราษฎร์ธานี

20.00 น.

 • ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสวัสดิภาพ  **จองไฟล์บินหลัง 21.00 น. เป็นต้นไป**

สิมิลันจริงๆ.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page