top of page
หาดในเพลา-ขนอม-นครศรีธรรมราช05545.jpg

KHANOM

ONEDAYTRIP 

โปรแกรม One Day Trip
ขนอม 

 

Highlights

ชมโลมาธรรมชาติ – บ่อน้ำจืดรอยเท้าหลวงพ่อทวด – ฟิชสปา(ธรรมชาติ)- ถ้ำเขาวังทอง

เช้า 09.00น.

  • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยัง อ.ขนอม

  • นำคณะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมฝูงปลาโลมา 

  • พิสูจน์ ความอัศจรรย์ บ่อน้ำจืดหลวงรอยเท้าพ่อทวด    

  

  • ชมวิวเขาพับผ้า Pancake Rock ปติมากรรมแท่นหินธรรมชาติ ลักษณะคล้ายผ้าพับไว้ซ้อนเรียงราย ที่มีอายุนับ 1,000 ปี

เที่ยง

บ่าย

  • รับประทานอาหารเที่ยง

  • นำคณะนักท่องเที่ยวร่วมสนุกกับกิจกรรม

  • ฟิชสปา ในลำธารธรรมชาติ 

  • ชมและสำรวจความงามของถ้ำเขาวังทอง (ถ้าที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดในภาคใต้ )

เย็น 16.00น.

  • นำคณะเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์ โดยสวัสดิภาพ

ราคา PACKAGE

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

Untitled-8.png
bottom of page