top of page
623114909e0d25d3ed83e70993ea39a83c94e391.jpg

TAPEE

ONEDAYTRIP 

โปรแกรม One Day Trip
ล่องคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี 

Highlights

ล่องคลองร้อยสาย ชมหิ่งห้อย แม่น้ำตาปี

เช้า 09.00น.

  • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยังศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเป็นที่แรก แล้วต่อด้วยวัดไตรธรรมารามกราบพระโพธิพุทธคยานุสรณ์ต่อด้วไหว้หลวงพ่อพัฒน์พร้อมกับพระประทาทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์ที่วัดพัฒนาราม

  • นำคณะเดินทางไปยังเขาท่าเพชร ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสุราษฎร์ ไหว้สักการะ พระธาตุศรีสุราษฎร์เพื่อความเป็นสิริมงคล

  • ชมวิวเขาท่าเพชรพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

บ่าย

เย็น

  • เดินทางต่อไปยังร้านอาหาร  ที่ตั้งอยู่ ปากน้ำตาปี

  •  แวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่นี้

  •  แวะกราบไหว้ ศาลเสด็จเตี่ย”กรมหลวงชุมพร”ขอพรบารมีท่านคุ้มครองต่อด้วยถ่ายรูป ชมวิว เดินเล่น พักผ่อน ณ สวนสาธารณเกาะลำพู หาของว่างรับประทานเล่นแถวตลาดริมน้ำ เดินทางไป ท่าเรือแม่น้ำตาปี

16.00 น.

  • นำคณะนักท่องเที่ยวล่องเรือ ชมความงามของธรรมชาติคลองในบางและวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำปากอ่าว บ้านดอน ยามพลบค่ำ  

   

  • นำคณะนักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ของฝูงหิ่งห้อยนับร้อยนับพันที่คอยเปล่งแสง ระยิบระยับอวดสายตานักท่องเที่ยวที่มาเยือน 

  • นำคณะชมบรรยากาศแสงสียามค่ำคืน บนเรือหางยาวตามสายน้ำของแม่น้ำตาปี

19.30 น.

  • นำคณะเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์ โดยสวัสดิภาพ

ราคา PACKAGE

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

Untitled-8.png
bottom of page