โปรแกรม  CC-32  ( ไม่รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน 3วัน 2 คืน

Highlights กิจกรรม :ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน ชมสัตว์ยามเช้าและทะเลหมอกยามเช้า( MorringSafari )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมรถรับส่ง)

11.00 น.    - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.    - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                 ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                 “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.    - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                 พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้าน        

                 ปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.    - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

               - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                 ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 ( Chiewlarn Stories Telling )

18.00 น.    - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.    - พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                  ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก  ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ/ เรือคายัค /โซฟาลอยน้ำ

12.00 น.     - รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)  เล่นน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.     - กิจกรรมเดินป่า ชมถ้ำปะการัง ลองแพไม้ไผ่ ( กิจกรรมงดช่วงวันปีใหม่และสงกรานต์ )

19.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

20.00 น.     - พักผ่อน ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

08.00 น.    - รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า อันอบอวลไปทั่วบริเวณ

                / รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6) 

09.30 น.   - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                 ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.   - ลูกค้าถึงท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

และสิ่งที่รวมในแพ็คแกจ / อื่นๆ

Superior room type

Family room type

***กรณีที่ลูกค้าเข้าพัก1คนต่อ1ห้องทางรีสอร์ทจะคิดค่าใช้จ่ายแบบ คูณ 2 ของแพ็คเกจ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705