top of page
เขื่อน32ไม่รวมรถ.png

โปรแกรม  CC-32  ( ไม่รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน 3วัน 2 คืน

Highlights กิจกรรม :ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน ชมสัตว์ยามเช้าและทะเลหมอกยามเช้า( MorringSafari )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมรถรับส่ง)

11.00 น.    - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.    - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                 ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                 “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.    - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                 พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้าน        

                 ปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.    - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

               - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                 ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 ( Chiewlarn Stories Telling )

18.00 น.    - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.    - พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                  ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก  ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ/ เรือคายัค /โซฟาลอยน้ำ

12.00 น.     - รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)  เล่นน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.     - กิจกรรมเดินป่า ชมถ้ำปะการัง ลองแพไม้ไผ่ ( กิจกรรมงดช่วงวันปีใหม่และสงกรานต์ )

19.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

20.00 น.     - พักผ่อน ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

08.00 น.    - รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า อันอบอวลไปทั่วบริเวณ

                / รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6) 

09.30 น.   - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                 ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.   - ลูกค้าถึงท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

etc2222222.png

สิ่งอำนวยความสะดวก

และสิ่งที่รวมในแพ็คแกจ / อื่นๆ

Superior room type

0012121.jpg

Family room type

fami3-2-01.jpg
fami3-2-02.jpg
fami3-2-03.jpg

***กรณีที่ลูกค้าเข้าพัก1คนต่อ1ห้องทางรีสอร์ทจะคิดค่าใช้จ่ายแบบ คูณ 2 ของแพ็คเกจ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

bottom of page