top of page
untitled-71.jpg

ChiewlarnLake

PANVAREE
THEGREENERY

K้HOASOK

KHANOM

4 DAY3 NIGHT


 

โปรแกรม CKN-43 ( รวมรถรับส่ง )
เขื่อนเชี่ยวหลาน - เขาสก - ขนอม 4 วัน 3 คืน

Highlights

กิจกรรม : กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ

/ ขนอม :ถ้ำเขาวังทอง– ดูโลมา –บ่อน้ำจืดรอยเท้าหลวงพ่อทวด-ฟิซสปาธรรมชาติ

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) 

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) 

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) 

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

 

12.30 น.

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

 

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน    ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

 

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​             ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                  

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​   พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​          

           

11.00 น.

 •  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) เส้นทางผ่านก่อนถึงอุทยานแห่งชาติเขาสก

12.00 น.

 • สนุกกับกิจกรรมสวมมงลงแพ แลธรรมชาติ ล่องเรือแคนูหรือแพไม้ไผ่   สัมผัสบรรยากาศ   คลองสกและจิบกาแฟในกระบอกไม้ไผ่

14.00 น.

 •  Check in  เข้าที่พักรีสอร์ทในเขาสก

18.00 น.

 •  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5) ท่ามกลางกับบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยผืนป่าของเขาสก

วันที่สอง

วันที่สาม

07.00 น.

 • รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า และธรรมชาติของเขาสก

 • รับประทาน อาหารเช้า (มื้อ 6)  

09.00 น.

 •  Check out  เดินทางกันต่อ เพื่อเดินทางไปยัง อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 • แวะเล่นน้ำ ชมธรรมชาติ ของ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก น้ำใสมาก     ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ

12.30 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ 7) ร้านขนมจีนเส้นสดเมืองคอน ในเมืองตัวสุราษฎร์ธานี

14.30 น.

 • เพลิดเพลินกับกิจกรรม ฟิชสปา ( Fish spa ) ปลาตอดเท้าธรรมชาติ

16.00 น.

 •  Check-in เข้าที่พักรีอสอร์ท ริมทะเลหาดขนอม พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 8)  บรรยากาศร้านอาหารริมทะเล

วันที่สี่

08.00 น.

 •  รับประทานอาหารเช้า(มื้อ 9)  ที่โรงแรมที่พักก่อนที่จะเดินทางไปลงเรือชมฝูงปลาโลมา  

10.00 น.

 • เดินทางกลับตัวเมืองสุราษฏร์ธานี  

12.00 น.

 •  รับประทานอาหารเที่ยง เส้นทางผ่านก่อนเข้าตัวเมือง  (ลูกค้าจ่ายเอง)

 

14.00 น.

 • แวะซื้อของฝาก 

15.00 น.

 • ส่งลูกค้ากลับ ถึงที่หมายโดยสวสัดิภาพ   

Notice.png

ราคา PACKAGE

Untitled-8.png
bottom of page