top of page
untitled (17 of 139).jpg

ChiewlarnLake

PANVAREE
THEGREENERY

KIRIWONG

KHANOM

4 DAY3 NIGHT


 

โปรแกรม CPN-43 ( รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - คีรีวง - ขนอม 4 วัน 3 คืน

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) 

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) 

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) 

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

 

12.30 น.

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

 

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน    ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

 

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​             ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                  

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​   พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​          

           

12.00 น.

 • เดินทางต่อไปยัง อ. ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

 • เดินทางถึงร้านอาหาร รับประทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 4)

14.00 น.

 • เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.

 • ออกเดินทางไปยังวัดธาตุน้อยเคารพ สักการะพระสะรีระไม่เน่าเปื่อย         ของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้

17.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น  ( มื้อที่ 5)   ที่เขาเหมนรีสอร์ท  ร้านอาหารบนจุดชมวิวชื่อดังพร้อมชม บรรยากาศพระอาทิตย์ตก

18.00 น.

 • เดินทางกลับที่พัก

วันที่สาม

08.00 น.

 • รับอรุณด้วยบรรยากาศสดชื่นยามเช้า ออกเดินทางไปยังตลาดจันดี

 • อิ่มอร่อยมื้อเช้า (มื้อที่6 )กับหมี่เกี่ยวจันดีที่ทาง ร้านผลิตเส้นเองแผ่นเกี่ยวเอง เมนูอาหารชื่อดังของอำเภอจันดี

09.00 น.

 • เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านคีรีวง แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็นพื้นที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

10.00 น.

 • เข้าชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านกลุ่มลูกไม้ชมเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติ

10.30 น.

 • เข้าชมกลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านกลุ่มใบไม้เพื่อทำผ้ามัดย้อมงานชิ้นเดียว ในโลกด้วยฝีมือตนเอง สนุกกับเรียนรู้งานมัดย้อมสีธรรมชาติ ที่มัดเองย้อมเอง และได้ชิ้นงาน กลับบ้านเป็นของตัวเอง

11.00 น.

 • เดินทางเข้าชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านสินค้า จากชุมชนและสนุกกับการให้อาหารปลาที่อนุรักษ์ไว้

12.00 น.

 •  อิ่มอร่อยมื้อเที่ยง ( มื้อที่ 7  ) กับขนมจีนป้าเขียวขนมจีนในตำนาน

14.30 น.

 • เดินทางไปกราบนมัสการพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชตามสโลแกน "เกิดมาหนึ่งชาติ    ขอได้กราบพระธาตุเมืองคอน"  ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราช

15.00 น.

 • เดินทางไปยังอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

16.00 น.

 •  Check-in เข้าที่พักรีอสอร์ท ริมทะเลหาดขนอม พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 8)  บรรยากาศร้านอาหารริมทะเล

วันที่สี่

08.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า(มื้อ 9)  ที่โรงแรมที่พักก่อนที่จะเดินทางไปลงเรือชมฝูงปลาโลมา  

 • พิสูจน์ความอัศจรรย์บ่อน้ำจืดรอยเท้าหลวงพ่อทวด

10.00 น.

 • Check-out   ออกจากที่พักรีสอร์ทที่ขนอม เดินทางกลับตัวเมืองสุราษฏร์ธานี  

 • ชมความงดงามของ ถ้ำเขาวังทอง / 

 • ฟิชสปา ( Fish spa )ปลาตอดเท้าธรรมชาติ

12.00 น.

 •  รับประทานอาหารเที่ยง เส้นทางผ่านก่อนเข้าตัวเมือง  (ลูกค้าจ่ายเอง) 

14.00 น.

 • แวะซื้อของฝาก 

15.00 น.

 • ส่งลูกค้ากลับ ถึงที่หมายโดยสวสัดิภาพ   

Notice.png

ราคา PACKAGE

Untitled-8.png
bottom of page