top of page
untitled (17 of 139).jpg

ChiewlarnLake

PANVAREE
THEGREENERY

SAMUI

4 DAY3 NIGHT


 

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) 

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) 

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) 

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

 

12.30 น.

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

 

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน    ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

 

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรม CKM-43 ( รวมรถรับส่ง )
เขื่อนเชี่ยวหลาน - สมุย 4 วัน 3 คืน

Highlights

กิจกรรม : กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ /หินตาหินยาย วัดพระใหญ่ จุดชมวิว

วันแรก

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​             ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                  

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​   พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​          

           

12.00 น.

 • แวะรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อ 4)

 • ร้านอาหารตามเส้นทางระหว่างเดินทาง ไปท่าเรือดอนสัก

14.00 น.

 • เดินทางถึงท่าเรือเฟอรี่ อ.ดอนสัก / เดินทางขึ้นเรือต่อเพื่อ                 มุ่งหน้าไปสู่ “เกาะสมุย”

15.30 น.

 • เดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย / Check in 

 • เข้าที่พัก รีสอร์ท บนเกาะสมุย พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5)                                                    บรรยากาศร้านอาหารในรีสอร์ท

วันที่สาม

08.00 น.

 • รับอรุณบรรยายกาศสดชื่น รับประทานอาหารเช้า(มื้อ 6)

 • ชมความมหัศจรรย์ของหินตาหินยาย / เลือกชิมซื้อกะละแมชื่อดังเป็นของฝากกลับบ้าน

09.00 น.

 • นมัสการพระสรีระหลวงพ่อแดง เกจิอาจารย์                                   ชื่อดังที่ชาวสมุยเลื่อมใสศรัทธา ณ.วัดคุณาราม

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ 7)

13.00 น.

 • ไปเที่ยวชมธรรมชาติของน้ำตกหน้าเมือง พักผ่อนเล่นน้ำ ตามอัธยาศัย 

 • เข้านมัสการ วัดพระใหญ่ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง                   ของเกาะสมุยและถือเป็นจุด Landmark สำหรับถ่าย รูปไว้เป็นที่ระลึก

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น ของเกาะสมุย (มื้อ 8)

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย / ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่

08.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า ก่อนเช็คเอาท์ออกจากที่พัก (มื้อ 9)

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (ลูกทัวร์จ่ายเอง) เลือกลิ้มรส                          อาหารทะเลสดอร่อยหรืออาหารพื้นเมืองของสุราษฏร์

14.00 น.

 • แวะซื้อของฝากจากสุราษฎร์ติดไม้ติดมือ ที่ตลาดสดตัวเมืองสุราษฎร์ฯ

17.00 น.

 • ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Notice.png

ราคา PACKAGE

Untitled-8.png
bottom of page