top of page
untitled-229.jpg

ChiewlarnLake

PANVAREE
THEGREENERY

K้HOASOK

KIRIWONG

4 DAY3 NIGHT


 

โปรแกรม CKP-43 
เขื่อนเชี่ยวหลาน - เขาสก - คีรีวง 4วัน3คืน

Highlights

กิจกรรม : กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า   สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ อุทยานธรรมเขานาในหลวง ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด เขาสก: ล่องเรือแคนูเขาสก / อาบน้ำช้าง คีรีวง : เรือนผักกูด ฟูจิยามาเมืองไทย ตลาดจันดี วัดธาตุน้อย หมู่บ้านคีรีวง ผ้ามัดย้อมผืนเดียวในโลก

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) 

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) 

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) 

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

 

12.30 น.

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

 

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน    ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

 

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​             ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                  

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​   พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​          

           

11.00 น.

 • แวะชมอุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็นสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด

     สุราษฏร์ธานี ต้องเดิน  ขึ้นบันได จะพบกับวิวที่สวย มีเจดีย์อยู่ 5

     แห่งบนยอดเขาแต่ละลูก

12.30 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) เส้นทางผ่านก่อนถึงอุทยานแห่งชาติเขาสก

14.00 น.

 • สนุกกับกิจกรรมอาบน้ำช้าง ป้อนอาหารให้ช้าง หรือเลือก กิจกรรมล่องแพ แลธรรมชาติล่องเรือแคนู / แพไม้ไผ่  สัมผัสบรรยากาศคลองสกและ จิบกาแฟในกระบอกไม้ไผ่

16.00 น.

 • Check in  เข้าที่พัก รีสอร์ทในเขาสก พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.

 • แวะจุดชมวิว ของอุทยานเขาสก เพื่อถ่ายรูป ชมธรรมชาติ

18.00 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5) ท่ามกลางกับบรรยากาศธรรมชาติที่ โอบล้อมด้วยผืนป่าของเขาสก

วันที่สาม

07.00 น.

 • รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า และธรรมชาติของเขาสก

 • รับประทาน อาหารเช้า (มื้อ 6)  

09.00 น.

 • Check out ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางต่อไปยัง อ. ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

12.30 น.

 • เดินทางถึงร้านอาหารเรับประทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 7 )
   

14.30 น.

 • เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.

 • ออกเดินทางไปยังวัดธาตุน้อยเคารพ สักการะพระสะรีระ ไม่เน่าเปื่อยของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้

 • รับประทานอาหารเย็น  ( มื้อที่ 8) ที่เขาเหมนรีสอร์ท ร้านอาหารบนจุดชมวิวชื่อดังพร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก

18.00 น.

 • เดินทางกลับที่พัก

วันที่สี่

08.00 น.

 • ออกเดินทางไปยังตลาดจันดี อิ่มอร่อยมื้อเช้า (มื้อที่9 ) กับหมี่เกี่ยวจันดี ที่ทางร้านผลิตเส้นเองแผ่นเกี่ยวเอง เมนูอาหารชื่อดังของอำเภอจันดี

10.00 น.

 • เข้าชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านกลุ่มลูกไม้ชมเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติ

 • เข้าชมกลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านกลุ่มใบไม้เพื่อทำผ้ามัดย้อมงานชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือตนเองสนุกกับเรียนรู้งานมัดย้อมสีธรรมชาติ ที่มัดเองย้อมเอง และได้ชิ้นงาน กลับบ้านเป็นของตัวเอง

 • เดินทางเข้าชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านสินค้าจากชุมชนและ สนุกกับการให้อาหารปลาที่อนุรักษ์ไว้

12.00 น.

 • อิ่มอร่อยมื้อเที่ยง ( มื้อที่ 10 ) กับขนมจีนป้าเขียว ขนมจีนในตำนาน

14.00 น.

 • เดินทางไปกราบนมัสการพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชตามสโลแกน "เกิดมาหนึ่งชาติขอได้กราบ พระธาตุเมืองคอน"  ซึ่งเป็น สิ่งศักสิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราช

15.00 น.

 • ส่งลูกค้ากลับ ถึงที่หมายโดยสวสัดิภาพ 

Notice.png

ราคา PACKAGE

Untitled-8.png
bottom of page