top of page

โปรแกรม C-21 ( ไม่รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 2 วัน 1 คืน

      Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน ชมสัตว์ยามเช้าและทะเลหมอกยามเช้า (MorningSafari )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน (ไม่รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 • กิจกรรมมอร์นิ่งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสายหมอกยามเช้า ชมนก ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3)

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ “กุ้ยหลินเมืองไทย” อีกครั้งพร้อมทั้งฟังประวัติความเป็นมาของพื้นที่ก่อนการสร้างเขื่อน / หมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่อยู่ใต้น้ำ / ผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาสกและเรื่องราวของสัตว์ป่าจากไกด์ท้องถิ่น

10.30 น.

 • ถึงท่าเรือ ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Superior room type

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

ราคาต่อท่าน (พักได้ 2 - 3 ท่านต่อห้อง)

วันที่เข้าพัก
ราคา
หมายเหตุ
วันจันทร์ - วันพฤหัส
3,950
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
วันศุกร์ - วันอาทิตย์
4,450
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
วันหยุดยาว - วันนักขัตฯ
4,950
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาวันหยุดยาว - นักขัตฤกษ์

ราคาต่อท่าน

วันที่เข้าพัก
ราคา
หมายเหตุ
2 ท่าน
7,490
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
3 ท่าน
6,490
พัก 3 ท่าน / 1 ห้อง
4 - 19 ท่าน
4,990
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง
20 ท่านขึ้นไป
4,790
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง

*** เด็กอายุ 5 - 11 ปี ครึ่งราคา อายุต่ำกว่า 5 ปี ฟรี

Family room type

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาวันธรรมดา จันทร์ - พฤหัส

ราคาต่อท่าน

จำนวนผู้เข้าพัก
ราคา
หมายเหตุ
2 ท่าน
5,490
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
3 ท่าน
4,790
พัก 3 ท่าน / 1 ห้อง
4 - 19 ท่าน
3,790
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง
20 ท่านขึ้นไป
3,490
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาวันหยุด ศุกร์ - อาทิตย์

ราคาต่อท่าน

จำนวนผู้เข้าพัก
ราคา
หมายเหตุ
2 ท่าน
6,490
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
3 ท่าน
5,790
พัก 3 ท่าน / 1 ห้อง
4 - 19 ท่าน
4,490
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง
20 ท่านขึ้นไป
4,290
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page