top of page
Cover Cam หน้าฝนนี้.png
Screen Shot 2563-07-09 at 10.30.25.png

Vote

ทันที

หน้าฝนนี้.....เที่ยวฟรียกแก๊ง

ร่วม Vote ลุ้นเที่ยว Panvaree The Greenery ฟรี !!!

Panvaree WH

“Beautiful Rainy หน้าฝนสวยที่สุดของปี เที่ยวฟรียกแก็งค์”

… กับ Panvaree The Greenery

       ร่วมสนุกกับโครงการ Beautiful Rainy @Panvaree The Greenery เลือก Vote และ Tag เพื่อนสนิทอีก 2 คน ที่อยากไปเที่ยวด้วยกันในหน้าฝนนี้ ผู้โชคดีเที่ยวฟรียกแก็งค์  3 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท !!!........ ผู้ที่พลาดโอกาสแต่ร่วมในกิจกรรม รับส่วนลด 20% ภายในเดือน ต.ค. ทันทีเมื่อจองที่พักในหน้าฝนนี้

ของรางวัล 

แพคเกจท่องเที่ยวพร้อมที่พักอาหารกับ Panvaree The Greenery - เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน (CC32) ราคา 6,990 บาท จำนวน 3 รางวัล (ไม่รวมค่าเดินทาง)

 

ระยะเวลาร่วมสนุก

สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63

 

ประกาศผล

ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลวันที่ 2 ส.ค. 63 ทาง Facebook : Panvaree The Greenery
https://www.facebook.com/PanvareeTheGreenery/

 

กติกาในการเข้าร่วม 

 1. กด like Page, Tag เพื่อน 2 คน และ แชร์โพสกิจกรรมที่หน้า facebook ส่วนตัวพร้อมเปิด Public

 2. ลงทะเบียน ลิงค์ https://forms.gle/UxWteJjCtXKE5duX6 และ Vote เหตุผลที่คุณอยากมาเที่ยวหน้าฝนที่ Panvaree The Greenery

 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง

 4. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลต้องใช้สิทธิ์ของรางวัลภายใน ก.ย. 2563 เท่านั้น

 2. รางวัลในโครงการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการร่วมในกิจกรรม รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับของรางวัลดังกล่าว

 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดโดยถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่ามีการทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือรางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการร่วมกิจกรรม และการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นั้นต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่ฝ่ายเดียว

 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เนต สื่อสิ่งพิมพ์ และ อื่นๆ ซึ่งทาง บริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 7. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ จาก บริษัทฯ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

Vote

bottom of page