Cover Cam หน้าฝนนี้.png

Vote

ทันที

หน้าฝนนี้.....เที่ยวฟรียกแก๊ง

ร่วม Vote ลุ้นเที่ยว Panvaree The Greenery ฟรี !!!

“Beautiful Rainy หน้าฝนสวยที่สุดของปี เที่ยวฟรียกแก็งค์”

… กับ Panvaree The Greenery

       ร่วมสนุกกับโครงการ Beautiful Rainy @Panvaree The Greenery เลือก Vote และ Tag เพื่อนสนิทอีก 2 คน ที่อยากไปเที่ยวด้วยกันในหน้าฝนนี้ ผู้โชคดีเที่ยวฟรียกแก็งค์  3 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท !!!........ ผู้ที่พลาดโอกาสแต่ร่วมในกิจกรรม รับส่วนลด 20% ภายในเดือน ต.ค. ทันทีเมื่อจองที่พักในหน้าฝนนี้

ของรางวัล 

แพคเกจท่องเที่ยวพร้อมที่พักอาหารกับ Panvaree The Greenery - เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน (CC32) ราคา 6,990 บาท จำนวน 3 รางวัล (ไม่รวมค่าเดินทาง)

 

ระยะเวลาร่วมสนุก

สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63

 

ประกาศผล

ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลวันที่ 2 ส.ค. 63 ทาง Facebook : Panvaree The Greenery
https://www.facebook.com/PanvareeTheGreenery/

 

กติกาในการเข้าร่วม 

 1. กด like Page, Tag เพื่อน 2 คน และ แชร์โพสกิจกรรมที่หน้า facebook ส่วนตัวพร้อมเปิด Public

 2. ลงทะเบียน ลิงค์ https://forms.gle/UxWteJjCtXKE5duX6 และ Vote เหตุผลที่คุณอยากมาเที่ยวหน้าฝนที่ Panvaree The Greenery

 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง

 4. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลต้องใช้สิทธิ์ของรางวัลภายใน ก.ย. 2563 เท่านั้น

 2. รางวัลในโครงการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการร่วมในกิจกรรม รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับของรางวัลดังกล่าว

 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดโดยถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่ามีการทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือรางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการร่วมกิจกรรม และการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นั้นต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่ฝ่ายเดียว

 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เนต สื่อสิ่งพิมพ์ และ อื่นๆ ซึ่งทาง บริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 7. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ จาก บริษัทฯ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

Vote

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705