โปรแกรม One Day Trip ขนอม

ขนอม

Highlights กิจกรรม : ชมโลมาธรรมชาติ – บ่อน้ำจืดรอยเท้าหลวงพ่อทวด – ฟิชสปา(ธรรมชาติ)- ถ้ำเขาวังทอง

ขนอม

โปรแกรม One Day Trip

 

เช้า

09.00 น.

  • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยัง อ.ขนอม

  • นำคณะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมฝูงปลาโลมา 

  • พิสูจน์ ความอัศจรรย์ บ่อน้ำจืดหลวงรอยเท้าพ่อทวด       

  • ชมวิวเขาพับผ้า Pancake Rock ปติมากรรมแท่นหินธรรมชาติ ลักษณะคล้ายผ้าพับไว้ซ้อนเรียงราย ที่มีอายุนับ 1,000 ปี

เที่ยง

  • รับประทานอาหารเที่ยง  

บ่าย

  • นำคณะนักท่องเที่ยวร่วมสนุกกับกิจกรรม

  • ฟิชสปา ในลำธารธรรมชาติ 

  • ชมและสำรวจความงามของถ้ำเขาวังทอง (ถ้าที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดในภาคใต้ )

เย็น

16.00 น.

  • นำคณะเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705