ประวัติผู้บริหาร.png

ประวัติผู้บริหาร

ชื่อ ณัฐนวรรธ ศักดา

เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2523
ตำแหน่ง ผู้บริหารแพพันวารีย์ เดอะกรีนเนอรี่ & ต้นรักทัวร์

 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี​คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปริญญาโท​คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
​​ผ่านการอบรมหลักสูตร บริการธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหารรุ่นที่13 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส

(Executive Program inHotel Management EPHM#13)

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการบริษัท มังกรหยก กรุ๊ป จำกัด
พ.ศ. 2551  - ปัจจุบัน     ผู้บริหารแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่และต้นรักทัวร์
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน     อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว  จ.สุราษฏร์ธานี
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554​  ผู้อำนวยการผลิตและดำเนินรายการสารคดีทางโทรทัศน์ “รายการเปิดโลกเมืองไทย” ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.11.

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557  อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว ม.ตาปี

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556 รักษาการณ์เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553​ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สุราษฏร์ธานี
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553​  ผู้ดำเนินรายการสารคดีทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “รายการเปิดโลกเมืองไทย” ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549​ มัคคุเทศก์ทั่วไป
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546​ ผู้สื่อข่าวพิเศษ หนังสือพิมพ์ Job & Sport หนังสือพิมพ์ในเครือฐานเศรษฐกิจ

ผลงาน 

พ.ศ. 2552 เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านมัคคุเทศก์ประเภทดีเยี่ยมได้รับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานพัฒนาการ  ท่องเที่ยว  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ. 2558 เป็นผู้บริหารบริษัททัวร์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานได้รับโล่รางวัล เชิดชูเกียรติบริษัททัวร์มาตราฐาน ดีเยี่ยม จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ. 2561 เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด"สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร" THAILAND FOOD TORISM CHALLENGE (Locallicious)   จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705