โปรแกรม CC-32 ( ไม่รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 3 วัน 2 คืน

      Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ   กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า เดินป่าล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                      

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)  เล่นน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.

 • กิจกรรมเดินป่า ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง                                                          ( ช่วงวันปีใหม่และวันสงกรานต์ จะทำกิจกรรมนี้หลังทานมื้อเช้า )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

20.00 น.

 • พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น.

 • รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า อันอบอวลไปทั่วบริเวณ / รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ลูกค้าถึงท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Superior room type

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ราคาต่อท่าน (พักได้ 2 - 3 ท่านต่อห้อง)

Family room type

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาวันธรรมดา จันทร์ - พฤหัส

ราคาต่อท่าน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาวันหยุด ศุกร์ - อาทิตย์

ราคาต่อท่าน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาวันหยุดยาว-นักขัตฤกษ์

ราคาต่อท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705