top of page
เขื่อน32ไม่รวมรถ.webp

โปรแกรม CC-32 ( ไม่รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 3 วัน 2 คืน

      Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ   กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า เดินป่าล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                      

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)  เล่นน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.

 • กิจกรรมเดินป่า ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง                                                          ( ช่วงวันปีใหม่และวันสงกรานต์ จะทำกิจกรรมนี้หลังทานมื้อเช้า )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

20.00 น.

 • พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น.

 • รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า อันอบอวลไปทั่วบริเวณ / รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ลูกค้าถึงท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Superior room type

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ราคาต่อท่าน (พักได้ 2 - 3 ท่านต่อห้อง)

5564565656565.jpg

Family room type

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาวันธรรมดา จันทร์ - พฤหัส

ราคาต่อท่าน

00122.jpg

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาวันหยุด ศุกร์ - อาทิตย์

ราคาต่อท่าน

00123.jpg

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาวันหยุดยาว-นักขัตฤกษ์

ราคาต่อท่าน

00124.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page