top of page

โปรแกรม CC-21 ( ไม่รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 2 วัน 1 คืน

      Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ   กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน (ไม่รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3)

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ “กุ้ยหลินเมืองไทย” อีกครั้ง

10.30 น.

 • ถึงท่าเรือ ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Superior room type

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

ราคาต่อท่าน (พักได้ 2 - 3 ท่านต่อห้อง)

01.jpg

Family room type

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาวันธรรมดา จันทร์ - พฤหัส

ราคาต่อท่าน

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาวันหยุด ศุกร์ - อาทิตย์

ราคาต่อท่าน

0002.jpg

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาวันหยุดยาว - นักขัตฤกษ์

ราคาต่อท่าน

0001.jpg
0003.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page