top of page

LIVING WITH NATURE

logo.png

แพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่

   เป็นแพพักโซนใหม่ อีกหนึ่งโซน ของแพพันวารีย์ ในเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี รูปลักษณ์ภายในและภายนอก เลือกใช้วัสดุที่ดูกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ในการพักผ่อนของผู้มาเยือน ทั้งรูปแบบของห้องพักที่เน้นความเป็นส่วนตัว สะอาด สะดวก สบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีการควบคุมจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการต่อวันอย่างเหมาะสม ตามขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ หรือประมาณ30-35คน/ต่อวันเท่านั้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ ความเป็นส่วนตัว ให้กับผู้มาเยือน ได้พักผ่อนสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากที่สุด ใส่ใจในทุกๆกิจกรรม สร้างและออกแบบนวัตกรรม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อรองรับการทำกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาธิ  อุปกรณ์ sofaลอยน้ำ เก้าอี้ลอยน้ำ เบาะลอยน้ำ ตาข่ายลอยน้ำ เป็นต้น มีบริการเสริมพิเศษในรูปแบบต่าง เช่น บริการถาดอาหารลอยน้ำ(Thegreenery Floating meal)และ Honeymoon set Dinner บริการที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ " คู่รักฮันนีมูน " ที่ต้องการความพิเศษ...เพื่อให้ทุกห้วงเวลา ทุกอิริยาบทของผู้มาเยือน "แพพันวารีย์โซนเดอะกรีนเนอรี่"แห่งนี้ เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข ความคุ้มค่าและความประทับใจ แก่ผู้มาเยือนทุกๆท่าน

Blue Brushstroke Moms Influencer Asymmetry YouTube Channel Art.png
bottom of page