top of page

โปรแกรม CC-32 ( ไม่รวมรถรับส่ง )
เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 3 วัน 2 คืน

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 3 วัน 2 คืน

Highlights

กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า เดินป่าล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง

โปรแกรม CC-32 ( ไม่รวมรถรับส่ง ) เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 3 วัน 2 คืน วันแรก 11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

 • “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน ( Chiewlarn Stories Telling )

​ 18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง 06.30 น.

 • กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

​ 12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) เล่นน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

​ 13.30 น.

 • กิจกรรมเดินป่า ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง ( ช่วงวันปีใหม่และวันสงกรานต์ จะทำกิจกรรมนี้หลังทานมื้อเช้า )

​ 18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

​ 20.00 น.

 • พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม 08.00 น.

 • รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า อันอบอวลไปทั่วบริเวณ / รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)

​ 09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ

​ 10.30 น.

 • ลูกค้าถึงท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพPower in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page