โปรแกรมทัวร์ CKP-43

เขื่อนเชี่ยวหลาน - เขาสก - คีรีวง

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ 

เขาสก: ล่องเรือแคนูเขาสก -โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร

คีรีวง : เรือนผักกูด ฟูจิยามาเมืองไทย ตลาดจันดี วัดธาตุน้อย

หมู่บ้านคีรีวง ผ้ามัดย้อมผืนเดียวในโลก

วันแรก

08.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.     - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.     - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                  ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                  “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.     - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

                  / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.    - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

               - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                 ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 ( Chiewlarn Stories Telling )

18.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

                   บนเรือนแพ

20.00 น.     - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                  ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำ

                  เขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.30 น.     - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​

                  ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

                -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​

                -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​

                  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​

                  พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​

                - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ​

                  ณ.วัดเทพพิทักษ์​

11.00 น.    - แวะพักรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4)

                 ที่ ร้านครัววรพจน์

12.00 น.    - สนุกกับกิจกรรมกิจกรรมล่อง เรือแคนู / แพไม้ไผ่

                 สัมผัสธรรมชาติคลองสก

14.00 น.    - Check-in เข้าที่พัก รีสอร์ทในเขาสก

19.00 น.    - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5) ท่ามกลางกับบรรยากาศ

                  ธรรมชาติที่ห้อมล้อม  ด้วยผืนป่าของเขาสก

วันที่สาม

07.00 น     - รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า และธรรมชาติของ

                 เขาสก รับประทานอาหารเช้า( มื้อ 6) 

09.00 น.    - ศึกษาข้อมูลทางธรรมชาติ และเรื่องราวของสัตว์ป่า

                 ณ ที่ทำการอุทยานเขาสก

10.30 น.    - Check out ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางต่อไปยัง

                 อ. ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

13.30 น     - เดินทางถึงร้านอาหารเรือนผักกูด

                 รับประทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 7)

                 อิ่มอร่อยกับเมนูสุขภาพ

                 ผักปลอดสารพิษ ของเรือนผักกูด

14.00น.     - เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.    - ออกเดินทางไปยังวัดธาตุน้อยเคารพ สักการะพระสะรีระ

                  ไม่เน่าเปื่อยของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

                  เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้

17.00 น.     - รับประทานอาหารเย็น  ( มื้อที่ 8) ที่เขาเหมนรีสอร์ท 

                  ร้านอาหารบนจุดชมวิวชื่อดังพร้อมชม

                  บรรยากาศพระอาทิตย์ตก

18.00 น.     - เดินทางกลับที่พักริมลำธาร ธรรมชาติที่เรือนผักกูด

 

วันที่สี่

08.00 น.     - รับอรุณด้วยบรรยากาศสดชื่นยามเช้าริมลำธาร

                   ที่เรือนผักกูด ออกเดินทางไปยังตลาดจันดี

                   อิ่มอร่อยมื้อเช้า (มื้อที่9 ) กับหมี่เกี่ยวจันดี

                   ที่ทางร้านผลิตเส้นเองแผ่นเกี่ยวเอง 

                   เมนูอาหารชื่อดังของอำเภอจันดี

09.30 น.      - เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านคีรีวง แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ

                   การขนานนามว่าเป็นพื้นที่อากาศดีที่สุด

                    ในประเทศไทย

10.00 น.      - เข้าชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านกลุ่มลูกไม้ชมเครื่องประดับ

                   จากวัสดุธรรมชาติ

10.30 น.      - เข้าชมกลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านกลุ่มใบไม้เพื่อ

                   ทำผ้ามัดย้อมงานชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือตนเองสนุก

                   กับเรียนรู้งานมัดย้อมสีธรรมชาติ ที่มัดเองย้อมเอง 

                   และได้ชิ้นงาน กลับบ้านเป็นของตัวเอง

11.00 น.      - เดินทางเข้าชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านสินค้าจาก

                   ชุมชนและ สนุกกับการให้อาหารปลาที่อนุรักษ์ไว้

12.00 น.      - อิ่มอร่อยมื้อเที่ยง ( มื้อที่ 10  ) กับขนมจีนป้าเขียว

                   ขนมจีนในตำนาน

14.30 น.      - เดินทางไปกราบนมัสการพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

                    ตามสโลแกน "เกิดมาหนึ่งชาติขอได้กราบ

                    พระธาตุเมืองคอน"  ซึ่งเป็น สิ่งศักสิทธ์คู่บ้านคู่เมือง

                    ของชาวนครศรีธรรมราช

17.00          - ส่งท่านกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

                                                                                               

                                        ~ เสร็จสิ้นโปรแกรม ~

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created