โปรแกรมทัวร์ CKB-43

เขื่อนเชี่ยวหลาน - เขาสก - กระบี่

กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย   กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ-กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน -

ชมสัตว์ยามเช้า สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ

เขาสก: ล่องเรือแคนูเขาสก - โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร

กระบี่ : ทัวร์4เกาะ-ดำน้ำชมปะการัง-ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ) หาดไร่เลย์

วันแรก

08.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.     - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.     - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                  ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                  “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.     - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

                  / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.    - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

               - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                 ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 ( Chiewlarn Stories Telling )

18.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

                   บนเรือนแพ

20.00 น.     - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                  ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำ

                  เขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.30 น.     - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​

                  ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

                -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

                -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​

                  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​

                  พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

                - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ​

                  ณ.วัดเทพพิทักษ์​

11.00 น.     - แวะพักรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4)

                  ที่ร้านครัววรพจน์

12.00 น.     - สนุกกับกิจกรรมกิจกรรมล่อง เรือแคนู / แพไม้ไผ่

                  สัมผัสธรรมชาติคลองสก

13.30 น.     - Check-in เข้าที่พัก รีสอร์ทในเขาสก

19.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

                  ท่ามกลางกับบรรยากาศธรรมชาติที่ห้อมล้อม

                  ด้วยผืนป่าของเขาสก

 

 

วันที่สาม

07.00 น      - รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า

                   และธรรมชาติของเขาสกรับประทาน

                   อาหารเช้า( มื้อ 6) 

09.00 น.      - ศึกษาข้อมูลทางธรรมชาติ และเรื่องราวของสัตว์ป่า

                   ณ  ที่ทำการอุทยานเขาสก

10.30 น.      - Check out ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางต่อไปยัง

                   จ.จังหวัดกระบี่

12.00 น.     -  แวะรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อ 7)

                   ตามเส้นทางระหว่างเดินทางไป

                   หาดอ่าวนาง กระบี่

14.30 น.      - เดินทางถึง หาดอ่าวนาง กระบี่ Check in เข้าที่พัก

                   รีสอร์ท หาดอ่าวนาง กระบี่

                   พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ

                   บนชายหาดอ่าวนางหรือช็อปปิ๊งตามในร้านต่างๆ

                   ของหาดอ่าวนาง

19.00 น.      - รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 8)

                   บรรยากาศร้านอาหารของหาดอ่าวนาง กระบี่

วันที่สี่

07.00 น.      - รับประทานอาหารเช้า(มื้อ 9) Good Morning

                   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.      - ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก เริ่มต้นวันสบาย

                   Speed Boat จะนำท่านไปที่ทะเลแหวก

                   (เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะ หม้อ) หนึ่งใน

                   Unseen เพื่อชมความ มหัศจรรย์ของสันทราย

                   ที่เชื่อมต่อกันและสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม พร้อม

                   ดำน้ำชมปะการังที่เกาะปอดะ

12.00 น.      - รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10 )อาหารกล่อง

                   + ผลไม้ + น้ำดื่ม+ขนมเค้ก ณ เกาะปอดะ

13.00 น.      - ดำน้ำชมปะการังต่อที่เกาะสี่ ต่อจากนั้น

                   เดินทางสู่หาดไร่เลย์ แหล่งปีนหน้าผา

                   ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก และ  ประทับใจกับ

                   ความงดงามของถ้ำพระนาง

                    เก็บความรู้สึกดีดี ก่อนเดินทางกลับ

15.00 น.       - เดินทางออกจากตัวเมืองกระบี่

19.00 น.       - ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานีโดยสวัสดิภาพ

 

~เสร็จสิ้นโปรแกรม~

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created