โปรแกรม CRS43

 เชี่ยวหลาน-สิมิลัน-ระนอง 4 วัน 3 คืน   
Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ     สิมิลัน /   ดำน้ำชมปะการัง ระนอง :  อาบน้ำแร่ - พระราชวังรัตนรังสรรค์ บ้านเจ้าเมืองระนอง - หลวงพ่อดีบุก  ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบ้านหงาว

 

 

วันแรก

08.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.     - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.     - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                  ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                  “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.     - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

                  / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.    - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น

                 ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

               - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                 ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 ( Chiewlarn Stories Telling )

18.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

                   บนเรือนแพ

20.00 น.     - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                  ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำ

                  เขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.30 น.     - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​

                  ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

                -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​ 

                -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​

                  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​

                  พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​

                - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ​

                  ณ.วัดเทพพิทักษ์​


12.00 น.    - เดินทางต่อ และ แวะรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4) 

                  ก่อนมุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี

14.30 น.     - Check-in เข้าที่พัก อ.คุระบุรี พักผ่อนดื่มด่ำกับ

                  ธรรมมชาติภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
19.00 น.     - รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5) 

                   บรรยากาศร้านอาหารในรีสอร์ท

 

 

วันที่สาม
06.00 น.      - รับประทานอาหารเช้า(มื้อ 6) 

                   บรรยากาศยามเช้าท่ามกลาง ธรรมชาติที่อบอุ่น

07.00 น.      - รถรับออกเดินทางไปยังท่าเรือ

08.00 น.      - ออกเดินทางจากท่าเรือสู่หมู่เกาะสิมิลันโดย

                    เรือ Speed Boat

11.00 น.      - ถึงหมุ่เกาะสิมิลันสัมผัสกลิ่นไอทะเลใสคล้ายน้ำมรกต

                   ดำน้ำจุดที่ 1 ดูปลาหลากสีสันและ ปะการังหลากหลาย

                   อาจจะพบฉลามเสือดาวด้วย

12.00 น.      - นำท่านขึ้นจากเกาะสัมผัสหาดทรายขาวละเอียด

                   ลิ้มรสความอร่อยกับอาหารกลางวัน (มื้อ 7) 

                   บนเกาะสิมิลันจากนั้นท่านสามารถเลือกเล่นน้ำ

                   หรือเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติชมปูไก่ และต้นไม้

                   ที่หาชมได้ยาก นานาชนิด กับมัคคุเทศก์

14.00 น.      - ไปดำน้ำจุดที่2 สัมผัสความงามของแนวปะการัง

                   และฝูงปลาผีเสื้อปลานกแก้วนานาชนิด

                   หรือหากโชคดีท่านอาจเจอปลาขนาดใหญ่ 

                   อาทิเช่น  กระเบนราหู ปลาวาฬบลูด้า

17.00 น.     - เดินทางกลับถึงเรือ/ ออกเดินทางด้วยรถสู่เมืองระนอง

18.00 น.     - Check-in  เข้าที่เมืองระนองพักผ่อนตามอัธยาศัย

                   /สัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิตคนเมืองระนอง / 

                   ชมทัศนียภาพตึกชิโนโปรตุกีส รถสองแถวไม้โบราณ

                   สัญญลักษณ์เมืองระนอง

17.30 น.      - สัมผัสบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวารินทร์ บ่อน้ำแร่ชื่อดัง

                   เมืองระนอง/อาบน้ำแร่รักษาสุขภาพ

19.00 น.      - รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 8)ร้านอาหารพื้นเมือง

                   ชื่อดังของเมืองระนอง/ ก่อนกลับเข้าที่พัก


วันที่สี่

06.00 น.      - ตื่นเช้าไป สัมผัสน้ำแร่ร้อน ธรรมชาติอีกหนึ่งแหล่ง 

                  “บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง”

07.30 น.      - กลับรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 9) ณ โรงแรมที่พัก 
08.30 น.      - Check out ออกจากโรงแรมที่พัก 
09.00 น.      - เยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรรค์

                    ฟังประวัติความเป็นมาของการสร้างเมืองระนอง

                  - เยี่ยมบ้านต้นตระกูล ณ ระนองและฟังประวัติ '

                    ของตระกูล ณ ระนองผู้สร้างผู้บุกเบิกเมืองระนอง
12.00 น.       - แวะรับประทานอาหารเที่ยงร้านอาหาร

                    ( มื้อที่ 10 )**ลูกทัวร์จ่ายเอง**

                  - นมัสการ หลวงพ่อดีบุก ชมพิพิธภัณวัดบ้านหงาว

15.00 น.       - แวะช็อปปิ้งสินค้าของดีเมืองระนองก่อน

                    เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ

                                                                                     

  ~เสร็จสิ้นโปรแกรม~

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created