โปรแกรม CRY-43 

เขื่อนเชี่ยวหลาน - ระนอง – เกาะพะยาม 4 วัน 3 คืน

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย –โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร - เที่ยวเมืองระนอง อาบน้ำแร่ - พระราชวังรัตนรังสรรค์ – บ้านเจ้าเมืองระนอง - เกาะพยาม - ดำน้ำ - ชมวีถีชีวิตชาวเล - สักการะเจดีย์กลางน้ำ

วันแรก

08.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.     - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.     - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                  ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                  “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.     - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

                  / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.    - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

               - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                 ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 ( Chiewlarn Stories Telling )

18.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

                   บนเรือนแพ

20.00 น.     - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                  ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำ

                  เขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.30 น.     - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​

                  ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

                -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​

                -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​

                  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​

                  พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​

                - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ​

                  ณ.วัดเทพพิทักษ์​

12.30น.     - เดินทางกลับและ แวะรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4) 

                 ก่อนมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง

15.30น.     - เยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ พระราชวังที่

                 พระยารัตนเศรษฐี(คอซิมก๊อง)เจ้าเมืองระนองขณะนั้น 

                 ได้สร้างพลับพลาถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าหลวง

                 รัชกาลที่5 เยี่ยมชม จวนเจ้าเมืองระนองฟังประวัติ

                 ความเป็นมาของการสร้างเมืองระนองและประวัติ

                 ของตระกูล ณ ระนองผู้สร้างผู้บุกเบิกเมืองระนอง

17.00น.     - Check-in เข้าที่พักเมืองระนอง พักผ่อน

                 ดื่มด่ำกับธรรมมชาติภายในรีสอร์ท ตามอัธยาศัย

17.30น.     - ชมและสัมผัส บ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน

                 เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้

                 มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ

                 มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส

                 น้ำพุร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จาก

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการว่าประกอบ

                 ด้วยแร่ธาตุที่สำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย

                 ที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย

                 จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถัน

                 และมีความบริสุทธิ์ พร้อมทั้งใช้บริการ

                 อาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพ

19.00น.     - รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5)

                  ในเมืองระนองก่อนกลับเข้าที่พัก

 

วันที่สาม

06.00น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6) ที่โรงแรมที่พัก

08.30น.     - เดินทางออกจากที่พักตัวเมืองระนอง

                 ไปยังท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะพยาม

11.30น.     - ถึงท่าเรือ เกาะพยาม Check-in เข้าที่พัก บนเกาะพยาม

12.00น.     - รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) 

                 ท่ามกลางธรรมชาติความงดงามของเกาะพยาม

13.00น.     - เที่ยวชมรอบเกาะพยาม ดำน้ำดูปะการัง

                 สักการะเจดีย์กลางน้ำ ชมวิถีชีวิต ชาวเลเกาะพยาม

16.00น.     - พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาด

                  โรงแรมที่พักบนเกาะพยาม

19.00น.     - รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8) ท่ามกลางธรรมชาติ

                  ความงดงามของเกาะพยาม ก่อนกลับเข้าที่พัก

วันที่สี่

07.30น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ที่โรงแรมที่พัก

08.30น.     - Check-out ออกจากที่พัก

                 เดินทางนั่งเรือมายังท่าเรือตัวเมืองระนอง

11.30น.     - รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10) 

                 ที่ร้านอาหารชื่อดังเมืองระนอง

                 (ลูกค้าจ่ายค่าอาหารเอง)     

13.30น.    - เดินทางสู่บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง บ่อน้ำแร่ร้อน

                ขึ้นชื่ออีกแหล่งของเมืองระนอง

                ชิมไข่น้ำแร่ เพื่อสุขภาพ

               - อาบน้ำแร่ ร้อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อใน ลำธารน้ำแร่

                 บรรยากาศ สบายๆ

14.00 น.    - แวะช็อปปิ้งสินค้าของดีเมืองระนอง เช่นกะปิ กุ้งแห้ง

                 กาหยูก่อนเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ

                                                 

~เสร็จสิ้นโปรแกรม~

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created