โปรแกรม PS-32

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แม่น้ำตาปี - ไชยา3 วัน 2 คืน

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมสัตว์ยามเช้า  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร

แม่น้ำตาปี:  ล่องเรือชมแม่น้ำตาปี / ดูลิง-หิ่งห้อย / สวนโมกขพลาราม / วัดพระบรมธาตุไชยา / ไข่เค็มไชยา

 

 

วันแรก

08.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.     - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.     - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                  ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                  “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.     - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

                  / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.    - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

               - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                 ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 ( Chiewlarn Stories Telling )

18.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

                   บนเรือนแพ

20.00 น.     - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                  ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.30 น.     - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​

                  ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

                -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

                -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​

                  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​

                  พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

                - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ​

                  ณ.วัดเทพพิทักษ์​

                - วัดถ้ำสิงขร                     

                - ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี”

                  จากไกด์ (ต้นรักทัวร์)

                - ชมประติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม

                  ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

12.30 น.     - รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) ร้านอาหารพื้นเมืองสุราษฎร์

14.30 น.     - Check-in เข้าที่พัก โรงแรม Blu Monkey  ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

                  พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางไปท่าเรือแม่น้ำตาปี

                - ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติคลองในบางและวิถีชีวิต

                  ของชาวบ้านริมน้ำปากอ่าว บ้านดอน

                -  สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของฝูงหิ่งห้อยนับร้อยนับพัน

                   ที่คอยเปล่งแสงระยิบระยับอวดสายตานักท่องเที่ยวที่มาเยือน

                -  ชมแสงสียามค่ำคืน ของเมืองสุราษฎร์ฯ บนเรือหางยาวตาม

                   สายน้ำของแม่น้ำตาปี

19.00 น      - รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5)ลิ้มลองความอร่อยกับหลากหลายเมนู

20.00 น.     - พักผ่อนตามอัธยาศัย / ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม

07.30 น.      - รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม Blu Monkey           

08.00 น.      - Check out ออกจากโรงแรมไปยังอำเภอไชยา

09.00 น.      - เข้าชมสวนโมกขพลาราม กราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลอง

                   ท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุบุคคลซึ่งได้การรับการยกย่อง

                   จากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก 

11.30 น.     - ชมการทอผ้าไหมไชยา ที่มีลวดลายงดงามมีชื่อเสียงและเป็น

                   เอกลักษณ์ประจำถิ่นของที่นี่ เช่น ลายยกเบ็ด ลายดอกพิกุล

12.00 น.      - รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) ร้านพลับพลา ซีฟู้ด

                   (ลูกค้าจ่ายเอง)

13.00 น.      - วัดพุมเรียง ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา สงครามเก้าทัพ

14.00 น.      - เข้านมัสการวัดพระบรมธาตุไชยา กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

                   ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

15.00 น.       - แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก อาทิเช่น ไข่เค็มไชยา

                    ผ้าไหมพุมเรียงติดไม้ติดมือกลับบ้าน

16.00 น.       - ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

~เสร็จสิ้นโปรแกรม~

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created