โปรแกรม CS-32 สินมานะฟาร์ม-เขื่อนเชี่ยวหลาน  3 วัน 2 คืน

Highlights กิจกรรม : สินมานะฟาร์มสเตย์ ชิมหอยนางรม -

ชมขนำกลางทะเล กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม

ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ - กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน

ชมสัตว์ยามเช้า-สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ-โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร

 

วันแรก

08.00 - 08.15 น.  - พร้อมกันที่จุดนัดหมายในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 

                          (ระบุโรงแรมที่ไปรับกับเจ้าหน้าที่)

09.00น .  - พบกันที่จุดนัดพบสนามบินสุราษฎร์ธานี

               เพื่อเดินทางไปท่าเรือสินมานะฟาร์มสเตย์

10.30น.   - ถึงท่าเรือ สินมานะฟาร์มสเตย์ เตรียมชูชีพ

               และอุปกรณ์ นั่งเรือชมวิถีชีวิตและ

               สัมผัสอ่าวธรรมชาติบ้านดอน

11.00น.   - ถึง สินมานะฟาร์มสเตย์ ฟังบรรยายและ

               การสาธิตการเลี้ยงหอยนางรมและ

               หอยชนิดต่างๆ การกินหอยนางรมแบบถูกวิธี

12.00น.   - อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆนานาชนิด

               หอยนางรมขนาดใหญ่ ที่เลื่องชื่อ

               อาหารเที่ยง (มือที่1)

13.30น.   - ฟังบรรยายจากวิทยากรประจำฟาร์ม

                ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ธรรมชาติของอ่าวบ้าน

                วิถีชีวิตและสัตว์ทางทะเลชนิต่างๆ

                ท่ามกลางบรรยากาศขนำกลางทะเล

15.30น    - ขึ้นเรือกลับ ที่พักตัวเมืองสุราษฎร์

17.00น.   - Check-in เข้าที่พักโรงแรมในตัวเมืองสุราษฎร์

                /พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.   - รับประทานอาหารเย็น

                 ที่ร้านอาหารชื่อดังของเมืองสุราษฎร์ (มือที่2)

 

วันที่สอง

08.30น     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ3) ที่โรงแรมที่พัก

09.00น.    - Check-out ออกจากที่พักตัวเมืองสุราษฎร์

                เดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนเชี่ยวหลาน

11.30 น.   - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

              - แวะที่ศาลาชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

              - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน  “กุ้ยหลินเมืองไทย

 

12.30 น.   - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง

                พื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

                เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

16.00 น.   - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น

                ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

19.00 น.    - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

                  ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.    - กิจกรรมตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึง 

                 บรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้าง

                 อ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน(ChiewlarnStoriesTelling)

 

วันที่สาม

06.30 น.    - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                 ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                 สายหมอกยามเช้า ชมนก 

                 ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.    - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6) 

09.00 น.    - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                 ชมความงดงามของธรรมชาติ

                 “กุ้ยหลินเมืองไทย” อีกครั้ง พร้อมทั้งฟังประวัติความเป็นมา

                  ของพื้นที่ก่อนการสร้างเขื่อน / 

                  หมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่อยู่ใต้น้ำ /ผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาสก

                  และ เรื่องราวของสัตว์ป่า 

                  จากไกด์ท้องถิ่น

10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​

                  ของการได้มาเยือน​ เขื่อนรัชประภา​                       

                -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย)​                     

                -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​พระเจ้าวรวงศ์เธอ

                  พระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​

                  พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี​                       

                 - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​

                   ​ณ.วัดเทพพิทักษ์​ 

                 - วัดถ้ำสิงขร                      

11.30 น.      - ออกเดินทางกลับสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีแวะซื้อ

                    ของฝากและสินค้าพื้นเมือง

                     ในตัวเมืองสุราษฎร์    เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

 

~เสร็จสิ้นโปรแกรม~

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created