โปรแกรม CKS-32 

เขื่อนเชี่ยวหลาน - คุระบุรี(พังงา)- สิมิลัน 3 วัน 2คืน

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย – โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร – ทัวร์ดำน้ำตื้นหมู่เกาะสิมิลัน

 

วันแรก

08.00 - 08.15 น.   - พร้อมกันที่จุดนัดหมายในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

                          (ระบุโรงแรมที่ไปรับกับเจ้าหน้าที่)

09.00น.              - พบกันที่จุดนัดพบสนามบินสุราษฎร์ธานีเพื่อเดินทาง

                          ไปท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

11.30น.             - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                         ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                         “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.00น               - Check-in  เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                        พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้าน        

                        ปักษ์ใต้ (มื้อที่1) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

                        เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.            - กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น

                        ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอสัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย

                        เกาะต้นรัก

                      - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลานเพื่อเป็น

                        การรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                        ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำ

                        เขื่อนเชี่ยวหลาน ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30น.             - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2)

                       ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00น.             - พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง
06.30 น.           - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                      ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                      สายหมอกยามเช้า ชมนก 

                      ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.          - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.00 น.         - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                       ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.         - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                    - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                    - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์

                      ที่​สำคัญ​ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

                    -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

                    -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์

                     ​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่

                      จ.สุราษฎร์ธานี​                      

                    - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและ

                      จุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ​ณ.วัดเทพพิทักษ์​

12.00 น.        - แวะรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4) ก่อนมุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี
13.00 น.        - สนุกกับกิจกรรมกิจกรรมล่อง แพไม้ไผ่ สัมผัสธรรมชาติคลองสก
14.30 น.        - Check-in เข้าที่พัก อ.คุระบุรี พักผ่อนดื่มด่ำกับธรรมชาติ

                     ภายในรีสอร์ท ตามอัธยาศัย

19.00 น.        - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ5) 

                     งานเลี้ยงสังสรรค์ที่ชั้นลานกิจกรรมของรีสอร์ท

20.00 น.        - พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

06.00น.        - รับประทานอาหารเช้า(มื้อ 6) บรรยากาศยามเช้าท่ามกลาง

                    ธรรมชาติ ยามเช้าของคุระบุรีกรีน วิวรีสอร์ท

07.00น.       - รถรับออกเดินทางไปยังท่าเรือ

08.00น.       - ออกเดินทางจากท่าเรือสู่เกาะสิมิลันโดยเรือ Speed Boat

11.00น.        - ถึงเกาะสิมิลันสัมผัสกลิ่นไอทะเลใสคล้ายน้ำมรกต

                    ดำน้ำจุดที่ 1 ดูปลาหลากสีสันแลปะการัง
                   หลากหลายท่านอาจจะพบฉลามเสือดาวด้วย
12.00น.       - นำท่านขึ้นจากเกาะสัมผัสหาดทรายขาวละเอียด

                    ลิ้มรสความอร่อยกับอาหารกลางวัน (มื้อ 7)

                    บนเกาะสิมิลันจากนั้นท่านสามารถเลือกเล่นน้ำหรือ

                   เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ  และต้นไม้ 

                   ที่หาชมได้ยากนานาชนิดกับมัคคุเทศก์

14.00 น.      - ไปดำน้ำจุดที่2 สัมผัสความงามของแนวปะการัง

                    และฝูงปลาผีเสื้อ ปลานกแก้วนานาชนิด     

                   หรือหากโชคดีท่านอาจเจอปลาขนาดใหญ่ 

                   อาทิเช่น  กระเบนราหู ปลาวาฬบลูด้า

17.30 น.      - ถึงท่าเรือ เดินทางกลับสนามบินสุราษฎร์ธานี

20.00 น.      - ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสวัสดิภาพ
                  **จองไฟล์บินหลัง 21.00 น. เป็นต้นไป***

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย

และผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created