โปรแกรม CR-32   

 เขื่อนเชี่ยวหลาน – ระนอง 3 วัน 2 คืน
Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ

ระนอง  :  อาบน้ำแร่ - พระราชวังรัตนรังสรรค์ – บ้านเจ้าเมืองระนอง 

หลวงพ่อดีบุก ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบ้านหงาว

วันแรก

08.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.     - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.     - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                  ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                  “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.     - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

                  / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.    - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

               - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                 ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 ( Chiewlarn Stories Telling )

18.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

                   บนเรือนแพ

20.00 น.     - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                  ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.30 น.     - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​

                  ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

                -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

                -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​

                  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​

                  พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

                - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ​

                  ณ.วัดเทพพิทักษ์​

12.30 น.    - ระหว่างเดินทางกลับ แวะรับประทานอาหารเที่ยง

                  (มื้อที่4) ก่อนมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง

15.30 น.    - Check-in เข้าที่เมืองระนองพักผ่อนตามอัธยาศัย

                 /สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตคนเมืองระนอง /

                  ชมทัศนียภาพตึกชิโนโปรตุกีส รถสองแถวไม้โบราณ

                  สัญลักษณ์เมืองระนอง

17.30 น.     - สัมผัสบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน บ่อน้ำแร่ชื่อดังเมืองระนอง

                 /อาบน้ำแร่รักษาสุขภาพ

19.00 น.     - รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5) ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดัง

                   ของเมืองระนองก่อนกลับเข้าที่พัก

 

วันที่สาม

06.00 น.     - ตื่นเช้าไปสัมผัสน้ำแร่ร้อนธรรมชาติอีกหนึ่งแหล่ง 

                  “บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง”

07.30 น.     - กลับรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6) ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.     - Check out ออกจากโรงแรมที่พัก

09.00 น.     - เยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ ฟังประวัติความเป็นมา

                   ของการสร้าง เมืองระนอง

                - เยี่ยมบ้านต้นตระกูล ณ ระนองและฟังประวัติของตระกูล

                  ณ ระนองผู้สร้างผู้บุกเบิกเมืองระนอง

12.00 น.     - แวะรับประทานอาหารเที่ยงร้านอาหาร ( มื้อที่ 7 )

                  **ลูกทัวร์จ่ายเอง**

                - นมัสการ หลวงพ่อดีบุก ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบ้านหงาว

15.00 น.     - แวะช็อปปิ้งสินค้าของดีเมืองระนองก่อน

                  เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ

~เสร็จสิ้นโปรแกรม~

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created