โปรแกรม  KC-32 

เขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน  3 วัน 2 คืน

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ 

เขาสก: ล่องเรือแคนูเขาสก -โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร

วันแรก

08.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.     - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.     - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                  ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                  “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.     - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

                  / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.     - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

18.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

                   บนเรือนแพ

20.00 น.     - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                  ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.30 น.     - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​

                  ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

                -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

                -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​

                  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​

                  พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

                - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ​

                  ณ.วัดเทพพิทักษ์​

11.00 น.     - รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) เส้นทางผ่านก่อนถึง

                  อุทยานแห่งชาติเขาสก

12.00 น.     - สนุกกับกิจกรรมสวมมงลงแพ แลธรรมชาติ ล่องเรือแคนูหรือแพไม้ไผ่

                  สัมผัสบรรยากาศคลองสกและจิบกาแฟในกระบอกไม้ไผ่

14.00 น.    - Check in  เข้าที่พัก รีสอร์ทในเขาสก

18.00 น.    - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5) ท่ามกลางกับบรรยากาศธรรมชาติที่

                  โอบล้อมด้วยผืนป่าของเขาสก

 

วันที่สาม

07.00 น      - รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า และธรรมชาติของเขาสกรับประทาน

                  อาหารเช้า (มื้อ 6) 

09.00 น.     - Check out  เดินทางกลับ 

10.00 น.     - ศึกษาธรรมชาติ และเรื่องราวของสัตว์ป่า ณ ที่ทำการอุทยานเขาสก

11.00 น.     - วัดถ้ำสิงขร

13.00 น.     - ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                  (ส่งลูกค้าเที่ยวที่ 1)

13.30 น.     - ทานอาหารเที่ยง เส้นทางผ่าน (ลูกค้าจ่ายเอง) เที่ยวในตัวเมืองไชยา

                - สวนโมกขพลาราม

                - แวะถ่ายรูปดูวิวทะเลพุมเรียง

                - ชมและเลือกซื้อผ้าไหมพุมเรียง

                - แวะสักการะพระธาตุไชยา

                - ซื้อของฝากและของที่ระลึก

17.00 น.     - ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี

                  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ส่งลูกค้าเที่ยวที่ 2)

                                             เสร็จสิ้นโปรแกรม

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created