โปรแกรมทัวร์ CKR 43

เขื่อนเชี่ยวหลาว-เขาสก-คุระบุรี(สุรินทร์) 

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ / กิจกรรมล่อง เรือแคนู / แพไม้ไผ่

สัมผัสธรรมชาติคลองสก ดำน้ำดูปะการัง  วิถีชีวิตชาวมอแกน

แห่งหมู่เกาะสุรินทร์

วันแรก

08.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.     - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.     - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                  ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                  “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.     - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

                  / พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.     - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับ

                  ภูเขา 3 เกลอ

                - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน

                  เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                  ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                  ( Chiewlarn Stories Telling )

18.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

                   บนเรือนแพ

20.00 น.     - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                  ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำ

                  เขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.30 น.     - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ

                  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​

                  ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

                -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​

                -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​

                  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​

                  พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​

                - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ​

                  ณ.วัดเทพพิทักษ์​

11.00 น.    - แวะพักรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4) ที่ร้านครัววรพจน์

12.00 น.    - สนุกกับกิจกรรมกิจกรรมล่อง เรือแคนู / แพไม้ไผ่

                  สัมผัสธรรมชาติคลองสก

13.30 น.    - Check-in เข้าที่พัก รีสอร์ทในเขาสก

19.00 น.    - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5) ท่ามกลางกับบรรยากาศ

                  ธรรมชาติที่ห้อมล้อม  ด้วยผืนป่าของเขาสก

วันที่สาม

07.00 น      - รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า และธรรมชาติของ

                  เขาสกรับประทานอาหารเช้า(มื้อ 6) 

09.00 น.     - ศึกษาข้อมูลทางธรรมชาติ และเรื่องราวของสัตว์ป่า

                  ณ ที่ทำการอุทยานเขาสก

10.30 น.     - Check out ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางต่อไปยัง

                  อ.คุระบุรี  จ.พังงา

12.30น.      - เดินทางถึงที่พัก อ.คุระบุรี จ.พังงา check in

                  เข้าที่พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7)

13.30 น.     - ออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกตำหนัง 

                   ณ.อุทยานแห่งชาติศรีพังงา.

                   เล่นน้ำ สัมผัสความงดงามและ

                   ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในผืนป่าบริเวณนี้

15.30 น.     - กลับเข้าที่พัก คุระบุรีกรีนวิว รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

                  ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของรีสอร์ท พายเรือคายัค

                   ในบึงขนาดใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศ ธรรมชาติ 

                   เงียบสงบ และเป็นส่วนตัวของรีสอร์ท

​18.00 น.     - รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8 )

วันที่สี่

07.00 น.     - รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9 )

                  บรรยากาศยามเช้าท่ามกลาง ธรรมชาติ

                  ที่แสนอบอุ่น พร้อมเช็คเอาส์ จากคุระบุรีกรีนวิว รีสอร์ท

08.00 น.     - นำคณะนักท่องเที่ยว เดินทางถึงท่าเรือ

                  พร้อมอุปกรณ์สำหรับดำน้ำ

                  และออกเดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์

10.30 น.    - นำคณะท่องเที่ยวเดินทางถึงหมู่เกาะสุรินทร์

                  แวะดำน้ำดูปะการัง ณ จุดดำน้ำ

                  ตื่นตากับปะการังหลากสีสัน และฝูงปลาหลากหลายชนิด

                  ที่อ่าวช่องขาด

12.00 น.     - ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงบนร้านอาหาร

                  ของอุทยานฯ บนเกาะเหนือ

13.30 น.     - พักผ่อนบนชายหาด จากนั้นขึ้นเรือสปีดโบ๊ท

                  เพื่อเดินทางต่อไปเยี่ยมชม

                  วิถีชีวิตชาวมอแกน   แห่งหมู่เกาะสุรินทร์

                   จากนั้นว่ายน้ำชมความสมบูรณ์

                   ของปะการัง และพันธุ์ปลา หลากหลายชนิด

                   ที่อ่าวสับปะรด อ่าวบอน

15.30 น.      - นำคณะท่องเที่ยวเดินทางออกจากหมู่เกาะสุรินทร์

                   กลับสู่ท่าเรือ

17.00 น.     - ส่งคณะนักท่องเที่ยวกลับ สนามบินสุราษฎร์ธานี

                   โดยสวัสดิภาพ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย

และผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created