โปรแกรม  CC-32  เขื่อนเชี่ยวหลาน 3วัน 2 คืน  
กุ้ยหลินเมืองไทย :กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรุปกับ ภูเขา3เกลอกิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า

วันแรก

11.30 น.        - พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ท่าเรือ เทศบาลเขี่อนรัชชประภา

                   - ลงเรือ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                    “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.       - Check in / เข้าที่พักแพพันวารีย์ รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) /

                    พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.       - กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรุปกับ ภูเขา3เกลอ

19.00 น.       - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางกับบรรยากาศธรรมชาติ

                    บนเรือนแพ

 

วันที่สอง

06.30 น.      - กิจกรรม มอนิ้งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสกับธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก ดู สัตว์ ภายในบริเวณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.       รับประทานอาหารเช้า(มื้อ 3) 

                 - สนุกกับสวนน้ำขนาดย่อม Tonrak  mini waterpark  พร้อมอุปกรณ์   

                   เล่นน้ำ/เรือคายัค/โซฟาลอย    น้ำ

12.00 น.     - รับประทานอาหารเที่ยง มื้อที่ 4   เล่นน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.     – กิจกรรมถ้ำปะการัง

19.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

20.00 น.     - กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน

วันที่สาม

08.00 น.      -รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า อันอบอวลไปทั่วบริเวณ /

                  รับประทานอาหารเช้า (มื้อ6) 

09.00 น.    - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ

                 “กุ้ยหลินเมืองไทย” อีกครั้ง พร้อมทั้ง ฟังประวัติความเป็นมา

                  ของพื้นที่ก่อนการสร้างเขื่อน /หมู่บ้านที่อยู่ใต้น้ำ /ผืนป่าของอุทยา

                  แห่งชาติเขาสก และ  เรื่องราวของ นกเงือก(นกแห่งความรัก)

                  และสัตว์ป่าจากไกด์ท้องถิ่น

 10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ระลึก

                    เขื่อนเชี่ยวหลานบริเวณท่าเรือ

                       ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                                     ~เสร็จสิ้นโปรแกรม~

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created