โปรแกรม CPK-32 เขื่อนเชี่ยวหลาน-พันวารีย์ – คีรีวง