โปรแกรม ล่องคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี

( Nai Bang Tapee River  )

 1 Day Trip

Highlights กิจกรรม : ล่องคลองร้อยสาย(ในบาง)แม่น้ำตาปี - ชมศูนย์ฝึกลิง - ดูหิ่งห้อย
 

09.00 น.     - พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

                  เดินทางไปยังศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

                  ประจำจังหวัดเป็นที่แรก แล้วต่อด้วยวัดไตรธรรมาราม

                  กราบพระโพธิพุทธคยานุสรณ์

                  ต่อด้วไหว้หลวงพ่อพัฒน์พร้อมกับพระประทาน

                  ทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์ที่วัดพัฒนาราม

10.30 น.     - นำคณะเดินทางไปยังเขาท่าเพชร ศึกษาประวัติความเป็นมา

                  ของพระธาตุศรีสุราษฎร์ ไหว้สักการะ

                  พระธาตุศรีสุราษฎร์เพื่อความเป็นสิริมงคล และ

                  ชมวิวเขาท่าเพชรพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

11.30 น.     - เดินทางต่อไปยังร้านอาหาร รุ่งตาปีซีฟู้ด

                  ตั้งอยู่ริมปากน้ำตาปีเป็นร้านดั้งเดิมที่เปิดมานานหลายสิบปี

                  แวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่นี่

13.00 น.     - เดินทางต่อไปยังปากน้ำบ้านดอน แวะกราบไหว้ ศาลเสด็จเตี่ย

                  ”กรมหลวงชุมพร”ขอพรบารมีท่านคุ้มครอง

                   ต่อด้วยถ่ายรูปชมวิวเดินเล่นพักผ่อน ณ สวนสาธารณเกาะลำพู

                   หาของว่างรับประทานเล่นแถวตลาดริมน้ำ

                   เดินทางไป ท่าเรือแม่น้ำตาปี
 16.00 น.     - นำคณะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมความงามของธรรมชาติ

                   คลองในบาง

                   และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำปากอ่าว บ้านดอนค่ำ      

                - นำคณะนักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

                  ของฝูงหิ่งนับร้อยนับพันที่คอยเปล่งแสง      

                  ระยิบระยับอวดสายตานักท่องเที่ยวที่มา 

                  เยือนในระหว่างล่องเรือกลับ 
                 - นำคณะนักท่องเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืน

                   บนเรือหางยาวตามสายน้ำของแม่น้ำตาปี


19.30 น.     - นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์

                   โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวมถึง

 *ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
 *อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 *ค่าธรรมเนียมค่าเข้าศูนย์ฝึกลิง
 *ค่ามัคคุเทศก์


*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***
ข้อแนะนำ   :  ควรปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่   

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created