โปรแกรม  :   สินมานะฟาร์มสเตย์ ( Sinmana Farmstay )

 1 Day Trip

 Highlights กิจกรรม : สินมานะฟาร์มสเตย์ – ทานอาหารทะเลสดๆ

–  ชมกรรมวิธีการเลี้ยงหอยแบบต่างๆ

 

 เช้า (9.00 น.)     - พบกันที่จุดนัดหมาย ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

                         เดินทางไป ท่าเรือปากกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
                      - นำคณะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมธรรมชาติ

                        และวิถีชีวิตชาวประมงในพื้นที่อ่าวบ้านดอน

                        พื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำ

                        ทางทะเลของคนเมืองสุราษฎร์
                      -  นำคณะนักท่องเที่ยวเข้าชม สินมานะฟาร์มสเตย์

                        (ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมแห่งเดียวในโลก) 
                      - ร่วมชมการสาธิตการเลี้ยงหอยแบบต่างๆ 
                      - ร่วมชมกรรมวิธีการกินหอยนางรมแบบถูกวิธี

เที่ยง                -  อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆนานาชนิด

                         หอยนางรมขนาดใหญ่ ที่เลื่องชื่อ จนกลายเป็น

                         คำขวัญประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                         ท่ามกลางบรรยากาศกลางทะเลของอ่าวบ้านดอน        
บ่าย                 - พักผ่อน  ตากอากาศ  ท่ามกลางบรรยากาศ

                        สุดแสนธรรมชาติ ลมพัดสบายๆ กลางทะเล
เย็น (15.30 น.)     - นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์

                            โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง  / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยวอ่าวบ้านดอน
*อาหารเที่ยง 1 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ 
*ค่าประกันอุบัติเหตุ   


*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***
ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created