โปรแกรม  :  เขื่อนเชี่ยวหลาน ( Chiewlarn lake )

 1 Day Trip Panvaree The Greenery
Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ – โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร - คลองน้ำใส


เช้า  (9.00 น.)  - พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี  

                      เดินทางไปท่าเรือ เขี่อนรัชชประภา
                    - นำคณะนักท่องเที่ยวลงเรือ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ

                       ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน“กุ้ยหลินเมืองไทย” 
                    - 
เล่นน้ำ/เรือคายัค/โซฟาลอยน้ำ

เที่ยง            - รับประทานอาหารเที่ยง  บนแพและพักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่าย             - นำคณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางกลับ พร้อมทั้งฟัง

                    ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ก่อนการสร้าง เขื่อน / 

                    หมู่บ้านที่อยู่ใต้น้ำ /ชมผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาสก 

                    และเรื่องราวของสัตว์ป่า อาทิเช่น นกเงือก

                  - ชมโบราณสถาน วัดถ้ำสิงขร /สำรวจหลักฐานความเป็น

                    พระอารามหลวง        
                  - ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี” 

                    จากไกด์(ต้นรักทัวร์)
                  - ชมปะติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม

                     ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
                  -  สัมผัสบ่อน้ำพุร้อนคีรีรัฐนิคมและ เล่นน้ำ ที่คลองน้ำใส

                     ลำธารธรรมชาติที่มีน้ำใส  อย่างมหัศจรรย์ (UnseenThailand)
เย็น (16.00 น.) - นำคณะเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created