โปรแกรม : ขนอม ( KHANOM )

1 Day Trip

        Highlights กิจกรรม : ชมโลมาธรรมชาติ – บ่อน้ำจืดรอยเท้าหลวงพ่อทวด – ฟิชสปา(ธรรมชาติ)- ถ้ำเขาวังทอง


เช้า (09.00 น.)  พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยัง อ.ขนอม
                     -  นำคณะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมฝูงปลาโลมา 
                     -  พิสูจน์ ความอัศจรรย์ บ่อน้ำจืดหลวงรอยเท้าพ่อทวด       
                     -  ชมวิวเขาพับผ้า Pancake Rock ปติมากรรมแท่นหินธรรมชาติ

                        ลักษณะคล้ายผ้าพับไว้ซ้อนเรียงราย ที่มีอายุนับ 1,000 ปี
เที่ยง               - รับประทานอาหารเที่ยง  

บ่าย                - นำคณะนักท่องเที่ยวร่วมสนุกกับกิจกรรม
                      - ฟิชสปา ในลำธารธรรมชาติ 
                      - ชมและสำรวจความงามของถ้ำเขาวังทอง

                        (ถ้าที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดในภาคใต้ )
เย็น(16.00 น.)    - นำคณะนักท่องเที่ยวทุกท่านกลับถึงที่พักตัวเมืองสุราษฎร์

                        โดยสวัสดิภาพ

 

จบโปรแกรม

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง 
 *อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 *ค่ากิจกรรมทั้งหมดที่ระบุในโปรแกรม
 *ค่ามัคคุเทศก์, ค่าประกันอุบัติเหตุ

 

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***
ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created