By..TONRAKTOUR

โปรแกรม C-22 ( ไม่รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 2วัน 1 คืน

Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน ชมสัตว์ยามเช้าและทะเลหมอกยามเช้า (MorningSafari )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน (ไม่รวมรถรับส่ง)

วันแรก

11.30 น.    - พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

               - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

                 และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.    - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่

                 พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) /

                 พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.    - กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

                 สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก

              - กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ

                 ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

                 ( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.    - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.    - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.    - กิจกรรมมอร์นิ่งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศ

                 ธรรมชาติสายหมอกยามเช้า ชมนก 

                 ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.      รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.30 น.    - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ

                 “กุ้ยหลินเมืองไทย” อีกครั้งพร้อมทั้งฟังประวัติความเป็นมาของพื้นที่

                  ก่อนการสร้างเขื่อน / หมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่อยู่ใต้น้ำ

                  /ผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาสกและ

                  เรื่องราวของสัตว์ป่าจากไกด์ท้องถิ่น

10.30 น.     - ถึงท่าเรือ ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

Superior room type

Family room type

สิ่งอำนวยความสะดวก

และสิ่งที่รวมในแพ็คแกจ / อื่นๆ

***กรณีที่ลูกค้าเข้าพัก1คนต่อ1ห้องทางรีสอร์ทจะคิดค่าใช้จ่ายแบบ คูณ 2 ของแพ็คเกจ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created