6. มาตรฐานความปลอดภัยของแพที่พัก

            เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจ ซึ่งหากมองจากด้านมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว นักท่องเที่ยวจึงควรศึกษาว่า สถานที่หรือแพที่นักท่องเที่ยวจะไปพักนั้นมีความพร้อมด้านความปลอดภัยเพียงใด มีอุปกรณ์อะไรบ้างในกรณีฉุกเฉินเช่น  อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย หอสังเกตุการณ์ เรือเร็ว ฉุกเฉิน  เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น -เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมlife gard standby 24 ช.ม. พร้อมเพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created