4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเดินทาง แผนที่ และพิกัดต่างๆ ภายในเขื่อน

             การวางแผนในเรื่องของการเดินทาง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ก่อนตัดสินใจในการเลือกที่พัก เพื่อให้สะดวกและเหมาะสมในการเข้าถึงจุดต่างๆ ประหยัดเวลา และคุ้มค่าในเรื่องของการเดินทาง เช่น การเดินทางจากท่าเรือ ไปยัง แพที่พัก ตลอดจนการเดินทางท่องเที่ยวจากแพที่พักเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆในเขื่อน ซึ่งแพแต่ละแพ อยู่ในตำแหน่งและทิศทางที่ต่างกัน เวลาที่ใช้เดินทางจึงมากน้อยต่างกัน สำหรับแพที่อยู่ไหลออกไปอาจใช้เวลาในการเดินทางถึง20-30นาที แต่บางแพที่อยู่ไกลออกไปอาจใช้เวลาในการเดินทางถึง 1.30 ช.ม. ดังนั้นหากมีการวางแผนในการเดินทาง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนที่และจุดพิกัดต่างๆ ย่อมทำให้การเลือกแพที่พักได้อย่างเหมาะสมและประหยัดเวลา ซึ่งจะคุ้มค่าแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นอย่างมาก

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created