โปรแกรม  CRY-43

เขื่อนเชี่ยวหลาน - ระนอง – เกาะพยาม 4 วัน 3 คืน

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย –โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร - เที่ยวเมืองระนอง อาบน้ำแร่ - พระราชวังรัตนรังสรรค์ – บ้านเจ้าเมืองระนอง - เกาะพยาม - ดำน้ำ - ชมวีถีชีวิตชาวเล - สักการะเจดีย์กลางน้ำ

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - ระนอง - เกาะพยาม

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.

 • เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                       สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 • กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสายหมอกยามเช้า  ชมนก  และถ่ายรูปบรรยากาศ กุ้ยหลินเมืองไทย

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.00 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

 • วัดถ้ำสิงขร                      

 • ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี” จากไกด์ (ต้นรักทัวร์)

 • ชมปะติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

12.00 น.

 • เดินทางกลับและ แวะรับประทานอาหารเที่ยง( มื้อที่4 ) 

 • ก่อนมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง

15.30 น.

 • เยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ พระราชวังที่ พระยารัตนเศรษฐี(คอซิมก๊อง)เจ้าเมืองระนองขณะนั้น ได้สร้างพลับพลาถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าหลวง              รัชกาลที่5 เยี่ยมชม จวนเจ้าเมืองระนองฟังประวัติ                                      ความเป็นมาของการสร้างเมืองระนองและประวัติ ของตระกูล ณ ระนองผู้สร้างผู้บุกเบิกเมืองระนอง

17.00 น.

 • Check-in เข้าที่พักเมืองระนอง พักผ่อน                                              ดื่มด่ำกับธรรมมชาติภายในรีสอร์ท ตามอัธยาศัย

17.30 น.

 • ชมและสัมผัส บ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส น้ำพุร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการว่าประกอบ ด้วยแร่ธาตุที่สำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์ พร้อมทั้งใช้บริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพ

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5)

 • ในเมืองระนองก่อนกลับเข้าที่พัก

วันที่สาม

06.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6) ที่โรงแรมที่พัก

08.30 น.

 • เดินทางออกจากที่พักตัวเมืองระนอง

 • ไปยังท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะพยาม

11.30 น.

 • ถึงท่าเรือ เกาะพยาม Check-in เข้าที่พัก บนเกาะพยาม

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) 

 • ท่ามกลางธรรมชาติความงดงามของเกาะพยาม

13.00 น.

 • เที่ยวชมรอบเกาะพยาม ดำน้ำดูปะการัง

 • สักการะเจดีย์กลางน้ำ ชมวิถีชีวิต ชาวเลเกาะพยาม

16.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาด โรงแรมที่พักบนเกาะพยาม

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8) ท่ามกลางธรรมชาติ                                    ความงดงามของเกาะพยาม ก่อนกลับเข้าที่พัก

วันที่สี่

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ที่โรงแรมที่พัก

08.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก

 • เดินทางนั่งเรือมายังท่าเรือตัวเมืองระนอง

11.30 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10) ที่ร้านอาหารชื่อดังเมืองระนอง                     (ลูกค้าจ่ายค่าอาหารเอง)     

13.30 น.

 • เดินทางสู่บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง บ่อน้ำแร่ร้อนขึ้นชื่ออีกแหล่งของเมืองระนอง               ชิมไข่น้ำแร่ เพื่อสุขภาพ

 • อาบน้ำแร่ ร้อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อใน ลำธารน้ำแร่ บรรยากาศ สบายๆ

15.00 น.

 • แวะช็อปปิ้งสินค้าของดีเมืองระนอง เช่นกะปิ กุ้งแห้ง                                    กาหยูก่อนเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705