top of page

โปรแกรม  CRY-43

เขื่อนเชี่ยวหลาน - ระนอง – เกาะพยาม 4 วัน 3 คืน

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย –โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร - เที่ยวเมืองระนอง อาบน้ำแร่ - พระราชวังรัตนรังสรรค์ – บ้านเจ้าเมืองระนอง - เกาะพยาม - ดำน้ำ - ชมวีถีชีวิตชาวเล - สักการะเจดีย์กลางน้ำ

001ชุมพร32.png

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - ระนอง - เกาะพยาม

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.

 • เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                       สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 • กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสายหมอกยามเช้า  ชมนก  และถ่ายรูปบรรยากาศ กุ้ยหลินเมืองไทย

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.00 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

 • วัดถ้ำสิงขร                      

 • ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี” จากไกด์ (ต้นรักทัวร์)

 • ชมปะติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

12.00 น.

 • เดินทางกลับและ แวะรับประทานอาหารเที่ยง( มื้อที่4 ) 

 • ก่อนมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง

15.30 น.

 • เยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ พระราชวังที่ พระยารัตนเศรษฐี(คอซิมก๊อง)เจ้าเมืองระนองขณะนั้น ได้สร้างพลับพลาถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าหลวง              รัชกาลที่5 เยี่ยมชม จวนเจ้าเมืองระนองฟังประวัติ                                      ความเป็นมาของการสร้างเมืองระนองและประวัติ ของตระกูล ณ ระนองผู้สร้างผู้บุกเบิกเมืองระนอง

17.00 น.

 • Check-in เข้าที่พักเมืองระนอง พักผ่อน                                              ดื่มด่ำกับธรรมมชาติภายในรีสอร์ท ตามอัธยาศัย

17.30 น.

 • ชมและสัมผัส บ่อน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส น้ำพุร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการว่าประกอบ ด้วยแร่ธาตุที่สำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์ พร้อมทั้งใช้บริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพ

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5)

 • ในเมืองระนองก่อนกลับเข้าที่พัก

วันที่สาม

06.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6) ที่โรงแรมที่พัก

08.30 น.

 • เดินทางออกจากที่พักตัวเมืองระนอง

 • ไปยังท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะพยาม

11.30 น.

 • ถึงท่าเรือ เกาะพยาม Check-in เข้าที่พัก บนเกาะพยาม

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) 

 • ท่ามกลางธรรมชาติความงดงามของเกาะพยาม

13.00 น.

 • เที่ยวชมรอบเกาะพยาม ดำน้ำดูปะการัง

 • สักการะเจดีย์กลางน้ำ ชมวิถีชีวิต ชาวเลเกาะพยาม

16.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาด โรงแรมที่พักบนเกาะพยาม

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8) ท่ามกลางธรรมชาติ                                    ความงดงามของเกาะพยาม ก่อนกลับเข้าที่พัก

วันที่สี่

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ที่โรงแรมที่พัก

08.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก

 • เดินทางนั่งเรือมายังท่าเรือตัวเมืองระนอง

11.30 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10) ที่ร้านอาหารชื่อดังเมืองระนอง                     (ลูกค้าจ่ายค่าอาหารเอง)     

13.30 น.

 • เดินทางสู่บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง บ่อน้ำแร่ร้อนขึ้นชื่ออีกแหล่งของเมืองระนอง               ชิมไข่น้ำแร่ เพื่อสุขภาพ

 • อาบน้ำแร่ ร้อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อใน ลำธารน้ำแร่ บรรยากาศ สบายๆ

15.00 น.

 • แวะช็อปปิ้งสินค้าของดีเมืองระนอง เช่นกะปิ กุ้งแห้ง                                    กาหยูก่อนเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ

สมุย43.png
ระนอง43.png
พะงัน43.png
พะงัน43.png
ระนองพยาม.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page