top of page
oneDayแม่น้ำตาปี.png

โปรแกรม One Day Trip ล่องคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี

ล่องคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี

Highlights กิจกรรม : ล่องคลองร้อยสาย(ในบาง)แม่น้ำตาปี - ชมศูนย์ฝึกลิง - ดูหิ่งห้อย

ล่องคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี

โปรแกรม One Day Trip

 

เช้า

09.00 น.

  • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยังศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเป็นที่แรก แล้วต่อด้วยวัดไตรธรรมารามกราบพระโพธิพุทธคยานุสรณ์ต่อด้วไหว้หลวงพ่อพัฒน์พร้อมกับพระประทาทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์ที่วัดพัฒนาราม

10.00 น.

  • นำคณะเดินทางไปยังเขาท่าเพชร ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสุราษฎร์ ไหว้สักการะ พระธาตุศรีสุราษฎร์เพื่อความเป็นสิริมงคล และ

  • ชมวิวเขาท่าเพชรพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

11.30 น.

  • เดินทางต่อไปยังร้านอาหาร รุ่งตาปีซีฟู้ด ตั้งอยู่ริมปากน้ำตาปีเป็นร้านดั้งเดิมที่เปิดมานานหลายสิบปี แวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่นี้

13.00 น.

  • เดินทางต่อไปยังปากน้ำบ้านดอน แวะกราบไหว้ ศาลเสด็จเตี่ย”กรมหลวงชุมพร”ขอพรบารมีท่านคุ้มครองต่อด้วยถ่ายรูปชมวิวเดินเล่นพักผ่อน ณ สวนสาธารณเกาะลำพูหาของว่างรับประทานเล่นแถวตลาดริมน้ำ เดินทางไป ท่าเรือแม่น้ำตาปี

เย็น

16.00 น.

  • นำคณะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมความงามของธรรมชาติคลองในบางและวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำปากอ่าว บ้านดอนค่ำ      

  • นำคณะนักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ของฝูงหิ่งนับร้อยนับพันที่คอยเปล่งแสง ระยิบระยับอวดสายตานักท่องเที่ยวที่มา เยือนในระหว่างล่องเรือกลับ 

  • นำคณะนักท่องเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืน  บนเรือหางยาวตามสายน้ำของแม่น้ำตาปี

19.30 น.

  • นำคณะเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์ โดยสวัสดิภาพ

แม่น้ำตาปี.jpg

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

bottom of page