โปรแกรม One Day Trip ล่องคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี

ล่องคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี

Highlights กิจกรรม : ล่องคลองร้อยสาย(ในบาง)แม่น้ำตาปี - ชมศูนย์ฝึกลิง - ดูหิ่งห้อย

ล่องคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี

โปรแกรม One Day Trip

 

เช้า

09.00 น.

  • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยังศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเป็นที่แรก แล้วต่อด้วยวัดไตรธรรมารามกราบพระโพธิพุทธคยานุสรณ์ต่อด้วไหว้หลวงพ่อพัฒน์พร้อมกับพระประทาทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์ที่วัดพัฒนาราม

10.00 น.

  • นำคณะเดินทางไปยังเขาท่าเพชร ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสุราษฎร์ ไหว้สักการะ พระธาตุศรีสุราษฎร์เพื่อความเป็นสิริมงคล และ

  • ชมวิวเขาท่าเพชรพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

11.30 น.

  • เดินทางต่อไปยังร้านอาหาร รุ่งตาปีซีฟู้ด ตั้งอยู่ริมปากน้ำตาปีเป็นร้านดั้งเดิมที่เปิดมานานหลายสิบปี แวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่นี้

13.00 น.

  • เดินทางต่อไปยังปากน้ำบ้านดอน แวะกราบไหว้ ศาลเสด็จเตี่ย”กรมหลวงชุมพร”ขอพรบารมีท่านคุ้มครองต่อด้วยถ่ายรูปชมวิวเดินเล่นพักผ่อน ณ สวนสาธารณเกาะลำพูหาของว่างรับประทานเล่นแถวตลาดริมน้ำ เดินทางไป ท่าเรือแม่น้ำตาปี

เย็น

16.00 น.

  • นำคณะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมความงามของธรรมชาติคลองในบางและวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำปากอ่าว บ้านดอนค่ำ      

  • นำคณะนักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ของฝูงหิ่งนับร้อยนับพันที่คอยเปล่งแสง ระยิบระยับอวดสายตานักท่องเที่ยวที่มา เยือนในระหว่างล่องเรือกลับ 

  • นำคณะนักท่องเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืน  บนเรือหางยาวตามสายน้ำของแม่น้ำตาปี

19.30 น.

  • นำคณะเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705