top of page
สินมานะฟาร์ม32.png

โปรแกรม  CS-32 

เขื่อนเชี่ยวหลาน - สินมานะฟาร์ม  3 วัน 2 คืน

Highlights กิจกรรม : สินมานะฟาร์มสเตย์ ชิมหอยนางรม - ชมขนำกลางทะเล กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม

ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ - กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน ชมสัตว์ยามเช้า -                       สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ-โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร

คีรีวง32.png

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - สินมานะฟาร์ม

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

10.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) Private

11.00 น.

 • เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                      

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 • กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสายหมอกยามเช้า  ชมนก  และถ่ายรูปบรรยากาศ กุ้ยหลินเมืองไทย

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.00 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

 • วัดถ้ำสิงขร                      

 • ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี” จากไกด์ (ต้นรักทัวร์)

 • ชมปะติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

12.30 น.

 • ถึงท่าเรือ สินมานะฟาร์มสเตย์ เตรียมชูชีพและอุปกรณ์ นั่งเรือชมวิถีชีวิตและ         สัมผัสอ่าวธรรมชาติบ้านดอน

13.30 น.

 • ถึง สินมานะฟาร์มสเตย์ ฟังบรรยายและการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรมและ              หอยชนิดต่างๆ การกินหอยนางรมแบบถูกวิธี

 • อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆนานาชนิด หอยนางรมขนาดใหญ่ ที่เลื่องชื่อ             อาหารเที่ยง ( มื้อที่4 )

16.00 น.

 • ขึ้นเรือกลับ ที่พักตัวเมืองสุราษฎร์

18.00 น.

 • Check-in เข้าที่พักโรงแรมในตัวเมืองสุราษฎร์ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารชื่อดังของเมืองสุราษฎร์ ( มื้อที่5 )

วันที่สาม

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม Blu Monkey 

08.00 น.

 • Check out ออกจากโรงแรมไปยังอำเภอไชยา   

09.00 น.

 • เข้าชมสวนโมกขพลาราม กราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลอง                                 ท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุบุคคลซึ่งได้การรับการยกย่อง                           จากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

11.30 น.

 • ชมการทอผ้าไหมไชยา ที่มีลวดลายงดงามมีชื่อเสียงและเป็น                     เอกลักษณ์ประจำถิ่นของที่นี่ เช่น ลายยกเบ็ด ลายดอกพิกุล

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) ร้านพลับพลา ซีฟู้ด (ลูกค้าจ่ายเอง)

13.00 น.

 • วัดพุมเรียง ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา สงครามเก้าทัพ

14.00 น.

 • เข้านมัสการวัดพระบรมธาตุไชยา กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

15.00 น.

 • แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก อาทิเช่น ไข่เค็มไชยา                                     ผ้าไหมพุมเรียงติดไม้ติดมือกลับบ้าน

16.00 น.

 • ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สินนมานะฟาร์ม.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page