top of page
ไชยา32.png

โปรแกรม  CPS-32 

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แม่น้ำตาปี - ไชยา  3 วัน 2 คืน

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

แม่น้ำตาปี:  ล่องเรือชมแม่น้ำตาปี / ดูลิง-หิ่งห้อย / สวนโมกขพลาราม / วัดพระบรมธาตุไชยา / ไข่เค็มไชยา

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - แม่น้ำตาปี - ไชยา

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                      

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.00 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

 • “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” พบกับต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก น้ำใสมาก ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจาก ธรรมชาติ สามารถเช่าเรือ ล่องเรือตามลำธาร หรือลงเล่นน้ำ ได้เลย

12.30 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ 4) ร้านอาหารพื้นเมืองสุราษฎร์

14.30 น.

 • Check-in เข้าที่พัก Le Viridian HoTown & Cafe  เปิดใหม่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านล่างของ HoTown จะมี Café สไตส์ European Vintage  สามารถนั่งจีบเครื่องดื่ม กาแฟ ถ่ายรูปและ

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางไปท่าเรือแม่น้ำตาปี

 • ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติคลองในบางและวิถีชีวิต                            ของชาวบ้านริมน้ำปากอ่าว บ้านดอน

 • สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของฝูงหิ่งห้อยนับร้อยนับพัน                         ที่คอยเปล่งแสงระยิบระยับอวดสายตานักท่องเที่ยวที่มาเยือน

 • ชมแสงสียามค่ำคืน ของเมืองสุราษฎร์ฯ บนเรือหางยาวตาม                           สายน้ำของแม่น้ำตาปี

19.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5)ลิ้มลองความอร่อยกับหลากหลายเมนู

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย / ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม

07.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม

08.00 น.

 • Check out ออกจากโรงแรมไปยังอำเภอไชยา   

09.00 น.

 • เข้าชมสวนโมกขพลาราม กราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลอง                                 ท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุบุคคลซึ่งได้การรับการยกย่อง                           จากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

11.30 น.

 • ชมการทอผ้าไหมไชยา ที่มีลวดลายงดงามมีชื่อเสียงและเป็น                     เอกลักษณ์ประจำถิ่นของที่นี่ เช่น ลายยกเบ็ด ลายดอกพิกุล

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) ร้านพลับพลา ซีฟู้ด

13.00 น.

 • วัดพุมเรียง ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา สงครามเก้าทัพ

 • เข้านมัสการวัดพระบรมธาตุไชยา กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

15.00 น.

 • แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก อาทิเช่น ไข่เค็มไชยา ผ้าไหมพุมเรียง ติดไม้ติดมือกลับบ้าน

 • ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แม่น้ำตาปี.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page