top of page
คีรีวง32.png

โปรแกรม  CPk-32 

เขื่อนเชี่ยวหลาน - คีรีวง  3 วัน 2 คืน

Highlights กิจกรรม : กุ้ยหลินเมืองไทย กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลานชมสัตว์ยามเช้า  สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ 

คีรีวง : ฟูจิยามาเมืองไทย  วัดธาตุน้อย หมู่บ้านคีรีวง ผ้ามัดย้อมผืนเดียวในโลก

คีรีวง32.png

เขื่อนเชี่ยวหลาน(แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่) - คีรีวง

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

08.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง) Join

08.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน) Join

09.00 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี) join

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต                    และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                      

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 •  กิจกรรมล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในตอนเช้า

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.00 น.

 • ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

 • ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

 • แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​                       ของการได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

 • เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

 • เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​               พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

 • ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ณ.วัดเทพพิทักษ์​

12.30 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) เส้นทางผ่านก่อนไปคีรีวง

14.00 น.

 • แวะสักการะ ขอพร ณ วัดวัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย        (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน

15.00 น.

 • ออกเดินทางสู่ที่พักโรงแรม​และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

 • รับประทานอาหารเย็น​ (มื้อที่ 5) ร้านครกพ่อเฒ่า ขึ้นชื่อของนครศรีธรรมราช

วันที่สาม

07.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม

09.00 น.

 • เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านคีรีวงพื้นที่อากาศดีที่สุดในประเทศ

 • เรียนรู้และทดลองทำผ้ามัดย้อมชิ้นเดียวในโลก​ โดยกลุ่มมัดย้อม  หมู่บ้านคีรีวง       เลือกซื้อสินค้างานผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เยี่ยมชมกลุ่มงานอาชีพอื่นๆในหมู่บ้านคีรีวงชมบรรยากาศ​

 • ถ่ายภาพจุดเช็คอินพร้อมซื้อของฝาก

12.00 น.

 • อิ่มอร่อยมื้อเที่ยง (มื้อที่7) ครัวเขาเหมน

13.00 น.

 • เดินทางกลับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแวะเที่ยวระหว่างทางก่อนกลับ

15.30 น.

 • ซื้อของฝากและของที่ระลึก

16.00 น.

 • ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คีรีวง0011.jpg

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page