โปรแกรม One Day Trip เขื่อนเชี่ยวหลาน

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

      Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม One Day Trip

 

เช้า

09.00 น.

  • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี   เดินทางไปท่าเรือ เขี่อนรัชชประภา

  • นำคณะนักท่องเที่ยวลงเรือ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน“กุ้ยหลินเมืองไทย” 

  • เล่นน้ำ/เรือคายัค/โซฟาลอยน้ำ

เที่ยง

  • รับประทานอาหารเที่ยง  บนแพและพักผ่อนตามอัธยาศัย

บ่าย

  • นำคณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางกลับ พร้อมทั้งฟัง ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ก่อนการสร้าง เขื่อน / หมู่บ้านที่อยู่ใต้น้ำ /ชมผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาสก และเรื่องราวของสัตว์ป่า อาทิเช่น นกเงือก

  • ชมโบราณสถาน วัดถ้ำสิงขร /สำรวจหลักฐานความเป็นพระอารามหลวง        

  • ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี” จากไกด์(ต้นรักทัวร์)

  • ชมปะติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  • สัมผัสบ่อน้ำพุร้อนคีรีรัฐนิคมและ เล่นน้ำ ที่ป่าบ้านน้ำราด ลำธารธรรมชาติที่มีน้ำใส  อย่างมหัศจรรย์ (UnseenThailand)

เย็น

16.00 น.

  • นำคณะเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705