top of page
oneDayเขื่อน.png

โปรแกรม One Day Trip เขื่อนเชี่ยวหลาน

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

      Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม One Day Trip

 

เช้า

09.00 น.

  • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี   เดินทางไปท่าเรือ เขี่อนรัชชประภา

  • นำคณะนักท่องเที่ยวลงเรือ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน“กุ้ยหลินเมืองไทย” 

  • เล่นน้ำ/เรือคายัค/โซฟาลอยน้ำ

เที่ยง

  • รับประทานอาหารเที่ยง  บนแพและพักผ่อนตามอัธยาศัย

บ่าย

  • นำคณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางกลับ พร้อมทั้งฟัง ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ก่อนการสร้าง เขื่อน / หมู่บ้านที่อยู่ใต้น้ำ /ชมผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาสก และเรื่องราวของสัตว์ป่า อาทิเช่น นกเงือก

  • ชมโบราณสถาน วัดถ้ำสิงขร /สำรวจหลักฐานความเป็นพระอารามหลวง        

  • ฟังที่มาและตำนาน “เด็กหญิง ชาวบ้านสู่อัครมเหสี” จากไกด์(ต้นรักทัวร์)

  • ชมปะติมากรรมภาพเขียนสี และลายปูนปั้นเทพพนม ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  • สัมผัสบ่อน้ำพุร้อนคีรีรัฐนิคมและ เล่นน้ำ ที่ป่าบ้านน้ำราด ลำธารธรรมชาติที่มีน้ำใส  อย่างมหัศจรรย์ (UnseenThailand)

เย็น

16.00 น.

  • นำคณะเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์ โดยสวัสดิภาพ

เขื่อน.jpg

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

bottom of page