top of page

โปรแกรม C-22 ( รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 2วัน 1 คืน

Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน ชมสัตว์ยามเช้าและทะเลหมอกยามเช้า  ( MorningSafari )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน (รวมรถรับส่ง)

วันแรก

08.00 น.      - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับโรงแรมในตัวเมือง)

08.30 น.      - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับที่สถานีรถไฟพุนพิน)

09.00 น.      - พร้อมกันที่จุดนัดพบ(กรณีรับสนามบินสุราษฎร์ธานี)

11.00 น.      - เดินทางถึงท่าเรือ เทศบาลเขื่อนรัชชประภา 

11.30 น.      - นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของน้ำสีเขียวมรกต

                   ภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน  “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.      - Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

                   พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1) /

                   พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.      - กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ

18.30 น.      - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.      - พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

06.30 น.       - กิจกรรมมอร์นิ่งซาฟารี  (Morning Safari)

                    ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

                    สายหมอกยามเช้า ชมนก  ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.       - รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3) 

09.30 น.       - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.       - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางไปแวะ

                  - ชมวิวบนเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเป็นทีระลึก

                  - แวะ​จุดชมวิวสันเขื่อน​ ถ่ายภาพวิวมุมสูง​อีก​สัญลักษณ์ที่​สำคัญ​ของ

                    การได้มาเยือน​เขื่อนรัชประภา​                   

                  -​ เคารพสักการะพระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)​                    

                  -​ เคารพสักการะพระอนุสาวรีย์​พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์​เจ้าวิภาวดี​รังสิต​

                    พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี​                      

                  - ​แวะ​ถ่ายรูป​สะพานแขวนโบราณและจุดชมวิว​ภูเขารูปหัวใจ​ ​

                    ณ.วัดเทพพิทักษ์​

12.30 น.       - ซื้อของฝากและของที่ระลึก

13.00 น.       - ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                    ( ส่งลูกค้าเที่ยวที่ 1 สำหรับลูกค้าจองรถแบบ Private )

13.30 น.       - ทานอาหารเที่ยง เส้นทางผ่าน (ลูกค้าจ่ายเอง) เที่ยวในตัวเมืองไชยา

                  - สวนโมกขพลาราม

                  - แวะถ่ายรูป ชมวิวสวยๆชายทะเลพุมเรียง

                  - ชมและเลือกซื้อผ้าไหมพุมเรียง

                  - แวะสักการะพระธาตุไชยา

                  - ซื้อของฝากและของที่ระลึก

17.00 น.       - ส่งลูกค้าสนามบินสุราษฎร์ธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

                    ( ส่งลูกค้าเที่ยวที่ 2สำหรับลูกค้าจองรถแบบ Join )

 

                                           เสร็จสิ้นโปรแกรม

สิ่งอำนวยความสะดวก

และสิ่งที่รวมในแพ็คแกจ / อื่นๆ

Superior room type

000121.jpg
etc2222222รวมรถรับส่ง.png

Family room type

cats.jpg
02.jpg
03.jpg

***กรณีที่ลูกค้าเข้าพัก1คนต่อ1ห้องทางรีสอร์ทจะคิดค่าใช้จ่ายแบบ คูณ 2 ของแพ็คเกจ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

bottom of page