คุณส้ม อมรา ExclusiveParty at Panvaree The Greenery


ภาพบรรยากาศงาน Party Exclusive กับคุณส้ม อมรา Zom Playgirl Live Party at Panvaree The Greenery

Journey Super VIP Trip. ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขาในเขื่อนเชี่ยวหลาน ร่วมกิจกรรมสนุกสนานใกล้ชิดกับคุณส้ม อมรา ตลอด 3 วัน 2 คืน

ณ แพพันวารีเดอะกรีนเนอรี่ (โซนใหม่)เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 - 19 ส.ค.2562 

Gallery